Skip to content

Fakultet bezbednosti

Импресум

IZDAVAČ

FAKULTET BEZBEDNOSTI
Gospodara Vučića 50, 11040 Beograd, Srbija
tel. +381 (0)11 6451-843, fax 6457-685
e-mail: dekanat@fb.bg.ac.rs
http://www.fb.bg.ac.rs/

Za izdavača:
Prof. dr Ivica RADOVIĆ, dekan

Web urednik:
Duško ĐURIČIN

 PRODUKCIJA

Koncept i tekst prezentacije:
Lazar BOŠKOVIĆ

Design i CMS programiranje:
Saša STOJANOVIĆ

septembar 2007. fb.bg.ac.rs-Google pagerank and Worth