Skip to content

Fakultet bezbednosti

Informacija o mentorima

Informacija: 

(a) za mentora u slučaju izrade doktorske disertacije prema ranijim propisima – za kandidate koji imaju akademski naziv magistar nauka;

(b) za mentore za kandidate na doktorskim studijama