Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Студенти arrow Клуб студената ФБ
Klub studenata FB

Klub studenata Fakulteta bezbednosti (KSFB) je studentska organizacija koja okuplja studente oko akademskih i stručnih aktivnosti na Fakultetu, koje ostvaruje kroz sledeća tela:

  • Sekcija za Ujedinjene nacije (model UN, obeležavanje dana UN)
  • Sekcija za odnose s javnošću (obaveštenja, forum studenata)
  • Sekcija za akademske aktivnosti (Debatni klub, Izdavaštvo)

KSFB

Ciljevi KSFB-a su: postizanje višeg nivoa društvene angažovanosti studenata Fakulteta bezbednosti u predmetnim oblastima stručnog osposobljavanja, obaveštavanje članova o aktuelnostima i aktivnostima i upoznavanje članova sa radom relevantih institucija i organizacija kod nas i u svetu.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje narocčto sprovodi sledeće aktivnosti koje su tematski orjentisane na predmetne oblasti stručnog osposobljavanja studenata Fakulteta bezbednosti:
1) organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima: tribune, seminare, stručne skupove, radionice, prezentacije i kampanje;
2) učestvuje u izradi i realizaciji edukativnih i istraživačkih projekata;
3) organizuje stručne posete za članove - studente Fakulteta bezbednosti institucijama i organizacijama za koje studenti iskažu interesovanje;
4) organizuje ili učestvuje u organizaciji razmene studenata;
5) saradjuje sa srodnim stručnim udruženjima i drugim vladinim i nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave predmetnom problematikom.

Udruženje "Klub studenata Fakulteta bezbednosti" je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruzenje studenata Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, osnovano na neodredjeno vreme radi ostvarivanja ciljeva dopunske praktične edukacije u oblastima bezbednosti, odbrane, menadzmenta ljudskih i socijalnih resursa, civilne zaštite i zaštite životne sredine.

Klub je osnovan 16. decembra 2005. godine, kada su na Osnivačkoj skupštini doneti Odluka o osnivanju i Statut. Klub sve svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa Statutom i Pravilnikom o radu.

Klub studenata jedan je od učesnika Foruma o reformi sektora bezbednosti (Security Sector Information Forum, SSIF), na kome se više puta godišnje okupljaju predstavnici ambasada, drzavnih institucija i nevladinih organizacija oko pitanja reforme sektora bezbednosti u našoj zemlji. Preko Kluba, studenti koji se aktivno bave pitanjima bezbednosti i koji dobro govore engleski jezik, mogu da učestvuju na sastancima Foruma i tako predstave sebe i Klub, upoznaju se sa radom relevantnih institucija kod nas i uspostave kontakte i saradnju sa drugim organizacijama i institucijama.

Omogućili smo učestvovanje studenata Fakulteta na Međunarodnom modelu Ujedinjenih nacija, na kojem su pre toga učestvovali samo studenti Pravnog i Fakulteta političkih nauka (2005).

U skolskoj 2005./06. godini Klub je organizovao stručnu praksu za sedam studenata smera Bezbednost u Centru za prevenciju kriminaliteta u Beogradu.
Prvi prevodilački tim studenata, koji je radio stručne prevode publikacija za jednu regionalnu organizaciju - http://www.seesac.org/res/files/publication/541.pdf, stranih strategijskih dokumenata za Ministarstvo odbrane, kao i materijala za pripremu jednog ispita na smeru Bezbednost.

Saradnja sa domaćim časopisom za bezbednost "Professional Security Systems".

Klub studenata je u maju 2007. godine priredio prvi Zbornik radova studenata (za školsku 2005/06 godinu), u izdanju Fakulteta. Zbornik radova sadrži seminarske radove, stručne prevode i prikaze studenata svih smerova osnovnih studija, i njegov cilj je podsticanje naučno-istraživačkog rada kod studenata našeg Fakulteta.

Članovi Kluba su 2008. godine učestvovali u organizaciji dvonedeljnog stručnog kursa iz bezbednosti u saradnji sa Univerzitetom u Hroningenu (Holandija), a uz podršku ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Opremanje biblioteke Fakulteta 2009. godine novim udžbenicima i casopisima iz svih oblasti (bezbednost, odbrana, zastita, menadzment) koje se izucavaju na Fakultetu, računarskom mrežnom opremom kao i računarima koji će u buduće biti na raspolaganju studentima i nastavnom osoblju fakulteta, uz finansijsku podrsku ambasade Kraljevine Norveske i Kanadske ambasade u Beogradu.

Organizovanje studijskih putovanja 2007, 2008, 2009 i 2010. godine uz podršku ambasade Kraljevine Norveške, trideset studenata i saradnika u nastavi je u okviru studijskog putovanja imalo priliku da obiđe više institucija i gradova u EU. Studenti i saradnici su se u okviru zvaničnog dela programa upoznali sa organizacijom i radom: NATO-a i Evropskog parlamenta u Briselu, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu i OEBS-a u Beču, Kancelariju UN u Ženevi kao i Međunarodni komitet crvenog krsta. Pored pomenutih gradova, učesnici su u okviru turističkog dela putovanja obišli Amsterdam i Ševeningen.

U saradnji sa Fakultetom, od 2009. godine, omogucili smo učestvovanje studenata Fakulteta bezbednosti na kursevima koje organizuje Vojska Srbije u Centru za mirovne operacije.

 

Portal studenataPrvi Studentski portal za prakse i volontiranja www.baza.ksfb.rs , je projekat Kluba studenata FB čiji je cilj da pomogne u uspostavljanju povratne komunikacije između aktivnih i diplomiranih studenata Fakulteta bezbednosti i tržišta rada i potencijalnih poslodavaca. Baza biografija studenata FB (2009. god.) ima funkciju povezivanja studenata sa kompanijama, firmama, organizacijama, ustanovama i institucijama u cilju olakšavanja procesa zapošljavanja studenata Fakulteta bezbednosti. Takodje, na inicijativu i zalaganje clanova Kluba Studenata Fakulteta bezbednosti i Fakulteta bezbednosti u okviru projekta "Studentski portal za prakse i volontiranja" , u Nacionalnoj sluzbi za zaposljavanje, od 2010. godine napravljene su nove sifre profila u oblasti nauka bezbednosti, za diplomirane studente FB-a.
 

fsfb

Klub studenata takođe je i osnivač Internet Foruma studenata Fakulteta bezbednosti (FSFB), na kojem studenti mogu da razmenjuju materijale za ispite i seminarske radove, informacije o studijama, kao i da diskutuju o raznim pitanjima koja se odnose na studije i sve ostale teme.

Forum studenata postao je zvanični servis i javno glasilo studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta bezbednosti od 23. aprila 2008. godine.

Naravno, od 2005. godine konstantno organizujemo tematska predavanja, tribine, seminare, debate, radionice, kampanje, prezentacije, studijska putovanja, žurke, ekskurzije i sve druge ostale aktivnosti za koje studenti iskazu interesovanje.

Sve ostale informacije, kao i ispitna pitanja, stručne materijale, pravne propise i relevantna dokumenta možete da dobijete na zvaničnoj Internet prezentaciji na adresi www.ksfb.rs

Izvršni odbor KSFB čine:

  • Danica Rašeta - Predsednik
  • Vukašin Živković - Zamenik predsednika;
  • Tatjana Simić - Potpredsednik (vodi Sektor za akademske aktivnosti) - akademskeaktivnosti@ksfb.rs
  • Natalija Ignjatović - Potpredsednik - PR (vodi Sektor za odnose sa javnošću) - pr@ksfb.rs
  • Nikola Mihajlović - Potpredsednik (vodi Sekciju za Ujedinjene nacije) - un@ksfb.rs

Prostorije Kluba nalaze se na drugom spratu Fakulteta, prva vrata levo.
telefoni: 6451-963, 6451-843, 6451-876, lok. 139
e-mail: office@ksfb.rs