Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Studenti arrow Asocijacija studenata FB
ASOCIJACIJA STUDENATA FAKULTETA BEZBEDNOSTI BEOGRAD

 

ASFBB

 

O ASFBB

ASOCIJACIJA STUDENATA FAKULTETA BEZBEDNOSTI BEOGRAD (ASFBB) je samostalno, nevladino, neprofitno i nepolitičko udruženje studenata Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, koje je osnovano 24. novembra 2014. godine na osnivačkoj sednici na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Udruženje je osnovano na inicijativu studenata Fakulteta bezbednosti u cilju unapređenja visokog obrazovanja, ostvarivanja studentskih prava i zaštite interesa studenata.

ASFBB podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Ustavom, Zakonom o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije i drugim zakonskim propisima.

Misija ASFBB-a je širenje ideje studentskog organizovanja i studenske solidarnosti.

Ciljevi ASFBB-a su:

1)    ostvarivanje studentskih prava i zaštita interesa studenata;

2)    kvalitetnija nastava;

3)    učešće svojih predstavnika u organima upravljanja Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu;

4)    efikasniji obrazovni program;

5)    poboljšanje standarda studenata;

6)    poboljšanje informisanosti studenata;

7)    sadržajniji i kvalitetniji kulturno-zabavni i sportski život studenata;

8)    ostvarivanje različitih oblika saradnje sa drugim studentskim i ostalim organizacijama.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva ASFBB naročito:

1)    organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama domaće i međunarodne konferencije, javne tribine, okrugle stolove, seminare, savetovanja, sportske, kulturne i zabavne manifestacije, kao i slične aktivnosti;

2)    istupa u javnosti u nameri propagiranja svojih aktivnosti; objavljuje brošure, članke i druge publikacije koje tematski određuju ciljeve organizacije i način njihove realizacije.

Prostorije Asocijacije nalaze se na drugom spratu Fakulteta, prva vrata levo.

Telefoni: 6451-963, 6451-843, 6451-876, lok. 139

Zvanična e-mail adresa: office@asfbb.org.rs