Skip to content

Fakultet bezbednosti

Studije bezbednosnog menadžmenta

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE
- STUDIJE BEZBEDNOSNOG MENADžMENTA -

  • Настава на специјалистичким струковним студијама - студије безбедносног менаџмента почиње у среду, 18.10.2017. и одвијаће се по објављеном распореду.

Raspored nastave specijalističkih strukovnih studija Studije bezbednosnog menadžmenta u letnjem semestru školske 2015/2016. godine

 

Plan organizacije i izvođenja nastave na specijalističkim strukovnim studijama - Studije bezbednosnog menadžmenta i  Studije Forenzike u školskoj 2013/2014. godini (PDF file, 153KB)

Na specijalističke strukovne studije može se upisati lice koje je završilo osnovne strukovne ili osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 180 ESPB bodova. Redosled kandidata za upis na specijalističke strukovne studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i trajanja studiranje.

Prednost imaju kandidati koji su završili Fakultet bezbednosti i njemu srodne fakultete, kao i Kriminalističko-policijsku akademiju i Vojnu akademiju.

*

Studijskim programom su predviđene sledeće aktivnosti:

  • tri obavezna predmeta i
  • grupa izbornih predmeta.

Nakon uspešno položenih ispita, studenti pišu i brane završni specijalistički rad.


STUDIJSKI PROGRAM 
SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
 

Rb TP PREDMET Sem. Fond časova ESPB
ukupno nedeljno
1. O Prevencija i upravljanje krizama I 105 4+3 7
2. O Terorizam kao bezbednosna pretnja i protivteroristički bezbednosni menadžment I 105 4+3 7
3. O Projektovanje i realizacija sistema obezbeđenja i zaštite lica, imovine i poslovanja I 90 4+2 6
4. I Izborni predmet 1 II 105 4+3 7
5. I Izborni predmet 2 II 105 4+3 7
6. I Izborni predmet 3 II 90 4+2 6
7. I Završni rad II - - 20
    UKUPNO:   600 20 60
IZBORNA GRUPA 1  
KRIZNI MENADžMENT
1. I Krizni menadžment u bezbednosti i odbrani II 105 4+3 7
2. I Krizni menadžment u industriji i energetici II 105 4+3 7
3. I Krizni menadžment i mediji II 90 4+2 6
IZBORNA GRUPA 2 
SISTEMI OBEZBEÐENjA
1. I Sistem obezbeđenja banaka, pošta i drugih finansijskih institucija II 105 4+3 7
2. I Sistem obezbeđenja pravnih lica koja se bave proizvodnjom, prodajom i uslužnim delatnostima II 105 4+3 7
3. I Sistem obezbeđenja transporta novca, zlata, kulturnih dobara i drugih vrednosti II 90 4+2 6
IZBORNA GRUPA 3 
BEZBEDNOSNI MENADžMENT U ODBRANI OD TERORIZMA
1. I Odbrana od terorizma – akcije i operacije II 105 4+3 7
2. I Religija i terorizam II 105 4+3 7
3.  Terorizam i informatika II 90 4+2 6
IZBORNA GRUPA 4 
UPRAVLjANjE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA
1. I Upravljanje rizikom II 105 4+3 7
2. I Civilna zaštita u vanrednim situacijama II 105 4+3 7
3. Integrisani sistem zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama II 90 4+2 6