Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И ***
Primena novih didaktičkih metoda (IT)

na polju bezbednosti

Savremene tendencije i ekspanzija informacionih tehnologija (IT) donose velike promene na polju obuke, treniranja i učenja novih umeća i tehnika. Uz velike mogućnosti informacione tehnologije donose i prihvatljiviji pristup učenju kroz modularne, prilagodljive i finansijski prihvatljive softverske pakete.

Integrisani Trenažni Sistem (ITS) predstavlja jednu varijantu uspešne primene IT u didaktičke svrhe. Radi se o softverskom paketu koji sa svojim korisničkim interfejsom, lakoćom pristupa, modularnošću i sadržajem olakšava treniranje u realnom vremenu. Kroz krizne situacije iz realnog vremena krajnji korisnik testira svoje znanje u rešavanju datih zadataka kroz kontinuirani proces učenja. Koriste se audio i vizuelni efekti za dočaravanje istih onih situacija koje mogu predstavljati opasnost po pojedinca, društvo i/ili vladine institucije.

Softverski paket ITS-a se zasniva na principu rekreirnja realnih situacija u ograničenom vremenskom roku gde se potencijal stavlja na preciznost i punu upotrebu audio/vizuelnih elemenata. Namenjen je onim korisnicima koji u bezbedonosnim i/ili odbrambenim strukturama donose odluke. Prati se ideja prvih multimedijalnih testova za obuku vožnje, kao pionira u ovoj struci gde se iskustva stečena u toj oblasti se primenjuju kroz ITS.

SAJ1Kroz upotrebu video materijala korisniku se prezentira realna situacija korišćenjem 3D modela i audio elemenata. Rešavanje problema se podiže na novu instancu. Trening za korišćenje ovakvog softvera je brz i lak: korisnički interfejs je intuitivan i  veoma jednostavan. U osnovi se nalazi 5 elemenata, svaki sa svojom važnom funkcijom.

Centralni element je video ili grafički sadržaj. On služi za dočaravanje situacije kao konkretan primer. U gornjem levom uglu se nalazi tekstualna komponenta koja služi za pozicioniranje korisnika u imaginarnom prostoru. Mora se napomenuti da se svaka situacija razlaže ne samo po svojim operativnim elementima već i po prostornoj lokaciji: korisnik ima mogućnost lakog i brzog pristupa objektu i/ili zoni iz više uglova.

U gornjem desnom uglu se nalazi tajmer koji počinje da teče automatski po početku angažmana/startovanju simulatora. On ne služi kao princip kažnjavanja već kao statistički podatak uz mogućnost skrivanja tokom simulacije i naknadnog prikazivanja po završetku vežbe. U statusnom baru (na dnu) tekstualni element služi kao informativni sadržaj, obaveštavajući korisnika o statusu zadatka, novim informacijama, trenutnim situacijama itd. U statusnom baru se nalaze i komande za kontrolisanje centralnih video elemenata koje služe za premotavanje, pauziranje i naknadno puštanje istih.

Pravu komandu u simulatoru korisnik dobija korišćenjem komandnog menija. On služi za izdavanje direktnih komandi elementima koji učestvuju u simulaciji kao što su protiv-terorističke jedinice, medicinsko osoblje, pregovarači, tim za prismotru itd.

SAJ2Mora se napomenuti da je simulator modularnog karaktera te će se svaka komanda drugačije odraziti na ishod operacije. Postoji tačan niz koraka koje korisnik mora pratiti da bi ishod operacije bio uspešan. U slučaju neuspeha kompletan simulator se resetuje i startuje ponovo. Kao posebna opcija, postoji mogućnost modifikovanja u cilju vraćanja pogrešno povučenih poteza.

Simulatori ITS-a se mogu koristiti za obuku i proveru znanja operativaca, komandnog sastava, vođa operacija itd. Operacije koje simulator pokriva su:

  • Talačke situacije
  • Anti-terorističke akcije
  • Rešavanje problema tokom prirodnih nepogoda i katastrofa
  • Organizovanje obezbeđenja objekata i ljudi
  • Vojne operacije

Kao prednost ovakve vrste softverskog paketa mogu se napomenuti i relativno slabe hardverske konfiguracije potrebne za pokretanje. Svaki mod simulatora je u izvršnoj verziji te nije potrebna prethodna instalacija dodatnog softvera. Modularnost softvera dozvoljava promene i modifikacije istog po potrebama klijenta/službe. Kao dodatna opcija postoji šifrovanje, odnosno zaštita pristupa šifrom.