Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И ***
Predavanje Njegove Ekselencije Aleksandra Vasiljeviča Konuzina

Dana 25.02.2010. godine na Fakultetu bezbednosti gostovao je Njegova Ekselencija Aleksandar Vasiljevič Konuzin, ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji, gde je na tribini "Bezbednosni razgovori" održao predavanje.

Tema predavanja: „Rusija u svetu međunarodnih koordinata".

Kompletno predavanje možete skinuti sa sledećeg linka:

 Slika 1.  Njegova Ekselencija Aleksandar Vasiljevič Konuzin
 
Slika 2.
 Slika 3.
 Njegova Ekselencija Aleksandar Vasiljevič Konuzin  Slika 4.
 

Стратешки партнери

Војска
Србије

Министарство
унутрашњих послова
Републике Србије

Министарство
спољних послова
Републике Србије

Безбедносна
- информативна
агенција

Министарство
унутрашњих послова
Републике Српске