Skip to content

Fakultet bezbednosti

Naslovna strana arrow Studije arrow Zajednička diploma Fakulteta bezbednosti i Vojne akademije
Zajednička diploma Fakulteta bezbednosti i Vojne akademije

Ukupan broj ESPB bodova: 240
Stručni naziv: Diplomirani menadžer bezbednosti (u oblasti po izboru: bezbednosti ili menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa ili menadžmenta civilne zaštite i zaštite životne sredine i vojnih nauka)
Nivo: Osnovne akademske studije
Trajanje: 4 godine – 8 semestara

Uzimajući u obzir promene u globalnom bezbednosnom okruženju, promene u obrazovnom sistemu Republike Srbije vezane za priključenje Bolonjskom procesu, uporedna iskustva i snažne zahteve tržišta, Fakultet bezbednosti i Vojna akademija, doneli su odluku da pokrenu studijski program za sticanje zajedničke diplome.

Savremeni svet na početku 21. veka suočava sa novim i bitno izmenjenim bezbednosnim rizicima, izazovima i pretnjama. Aktuelne bezbednosne pretnje (terorizam, organizovani kriminal, socijalna i ekonomska nestabilnost, ugrožavanje životne sredine i dr.), zahtevaju novo promišljanje bezbednosti i pripremanje države (društva) za adekvatne odgovore novim bezbednosnim izazovima. Postojeći sistemi nacionalne bezbednosti savremenih država, koji su manje-više projektovani za bezbednosne pretnje vezane za hladni rat, nalaze se u procesu transformacije i traženja efikasnih rešenja koja bi mogla obezbediti zadovoljavajući nivo bezbednosti na unutrašnjem, ali i na međunarodnom planu. Pored toga, savremeni bezbednosni rizici sve više se iz tzv. "javne sfere" premeštaju u "privatnu" i ugrožavaju ona polja ljudske delatnosti koja u klasičnom razumevanju bezbednosti nisu bila "pokrivena" delatnošću državnih organa.

Globalne bezbednosne promene snažno su se reflektovale i na ukupno bezbednosno stanje Republike Srbije, što čini neupitnom nužnost transformacije celokupnog sistema bezbednosti Republike Srbije u kojoj se obrazovanje novog profila stručnjaka, sposobnog da efikasno deluje u novom okruženju postavlja kao jedno od centralnih pitanja.

Vojska Srbije nalazi se u procesu tranformacije i reogranizacije. Promene u školovanju oficirskog kadra pokazuju se kao neophodna polazna osnova za uspešnije upravljanje ljudskim resursima. Sistem školovanja oficira u Vojsci Srbije je nasleđen još iz doba SFRJ i njegova promena je nužna iz najmanje dva razloga. Prvi razlog leži u činjenici da ovakav sistem školovanja i upravljanja ljudskim resursima onemogućava horizontalnu pokretljivost kadrova koji završe vojne akademije, jer im postojeći nastavni planovi i programi ne pružaju znanja koja su primenjiva izvan oružanih snaga. Drugi razlog je vezan za procese evro-atlantskih integracija, koji podrazumevaju vojne oficire sa mnogo širim obrazovanjem od onoga koje se stiče postojećim obrazovnim procesom u Vojsci Srbije.  

Pokretanjem studija za sticanje zajedničke diplome, Fakultet bezbednosti i Vojna akademija polaze u susret Bolonjskom procesu kao jednom od najvažnijih ciljeva reforme visokog školstva u Srbiji. Uvođenjem studija za sticanje zajedničke diplome u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju bitno bi se povećala racionalnost i efikasnost studiranja. Pored toga, oficiri školovani po ovom programu biće osposobljeni da efikasno odgovore novim misijama Vojske Srbije, koje su određene u strateškim dokumentima, a koje su vezane za pomoć civilnim organima vlasti u otklanjanju posledica mirnodopskih katastrofa. Oficir školovan po ovom programu steći će i znanja koja mu omogućuju rad u državnim organima, organima lokalne samouprave i privrednim preduzećima, bez dodatnog školovanja, što se danas postavlja kao veoma ozbiljan problem u rešavanju problema viška vojnog kadra.

Program za sticanje zajedničke diplome obuhvata tri vrste modula:
  1. Modul opšteobrazovnih i stručnih predmeta;
  2. Izborni moduli: modul bezbednosnog menadžmenta, modul civilna zaštita i zaštita životne sredine i modul upravljanja ljudskim resursima  (student bira jedan od ova tri modula);
  3. Vojni modul.
Studenti u okviru modula opštebrazovnih i stručnih predmeta stiču znanja iz svih relevantnih nauka i disciplina koje predstavljaju osnovu za dalje stručno specijalizovanje. Izborni moduli obezbeđuju i jačaju akademsku i profesionalnu kompetenciju studenata za rad na poslovima bezbednosti, zaštite i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima. Konačno, u okviru vojnog modula studenti se obučavaju i stiču potrebna znanja iz oblasti odbrane i vojnih veština neophodnih za obavljanje oficirske dužnosti. Svi predmeti, a posebno oni vojnog modula, uključuju različite oblike nastavnih aktivnosti u vidu vežbi, praktične nastave, terenske nastave, seminara i praktikuma.
Uključivanje naše zemlje u međunarodne bezbednosne asocijacije potrebu za ovim profilom stručnjaka stavlja u prvi plan.

STRUKTURA ZAJEDNIČKOG STUDIJSKOG PROGRAMA


MODUL I
(OPŠTEOBRAZOVNI I OPŠTESTRUČNI PREDMETI)
1.    Sociologija (I semestar - 60 časova; ESPB 4 )
2.    Politički sistem (II  semestar - 60 časova; ESPB 4)
3.    Engleski jezik 1 (I, II semestar - 60 časova; ESPB 4)
4.    Psihologija (II semestar - 60 časova; ESPB 4)
5.    Uvod u pravo (I semestar - 60 časova; ESPB 4)
6.    Informatika (I semestar - 60 časova; ESPB 4)
7.    Etika (III semestar - 60 časova; ESPB 4)
8.    Istorija (IV semestar -  60 časova; ESPB 4)
9.    Teorija i organizacija obrazovanja (IV semestar -60 časova; ESPB 4)
10.    Engleski jezik 2 (III, IV semestar - 60 časova; ESPB 4)

MODUL II
(IZBORNI MODULI FAKULTETA BEZBEDNOSTI)

A. BEZBEDNOST
1.    Osnove bezbednosti (III semestar - 90 časova, ESPB 8)
2.    Teorije konflikata (IV semestar - 90 časova, ESPB 8)
3.    Bezbednosni menadžment (III, IV - semestar, 90 časova ESPB 8)
4.    Sistem bezbednosti (V - semestar, 90 časova, ESPB 8)
5.    Krizni menadžment (VII - semestar, 90 časova, ESPB 8)
6.    Izborni 1 (V ili VII semestar - 75 časova ESPB 5)
7.    Izborni 2 (VI ili VIII semestar - 75, ESPB 5)

B. LJUDSKI I SOCIJALNI RESURSI
1.    Uvod u menadžment ljudskih resursa (III semestar - 90 časova, ESPB 8)
2.    Strateški menadžment ljudskih resursa (III semestar - 90 čas., ESPB 8)
3.    Menadžment ljudskih resursa u praksi (IV, V semestar - 90 čas., ESPB 8)
4.    Savremeni menadžment ljudskih resursa (V semestar- 90 čas, ESP 8)
5.    Upravljanje konfliktima i pregovaranje (VII semestar - 90 čas., ESPB 8)
6.    Izborni 1 (V ili VII semestar - 75 časova, ESPB 5)
7.    Izborni 2 (VI ili VIII semestar - 75 časova, ESPB 5)

C. CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
1.    Osnovi civilne zaštite  III semestar - 90 časova, ESPB 8 )
2.    Zaštita životne sredine (IV, semestar - 90 časova, ESPB 8)
3.    Menadžment u zaštiti (V semestar - 90 časova, ESPB 8)
4.    Zaštita od požara i eksplozija (III i IV semestar - 90 časova, ESPB 8)
5.    Zdravstvena i socijalna zaštita (VII semestar - 90 časova, ESPB 8)
6.    Izborni 1 (VI ili VIII semestar - 75 časova, ESPB 5)
7.    Izborni 2 (VI ili VIII semestar - 75 časova, ESPB 5)

IZBORNI PREDMETI NA SVIM MODULIMA

Izborni 1 (opštestručni)
1. Sociologija politike
2. Terorizam i političko nasilje
3. Regionalne studije i geopolitika
4. Civilno-vojni odnosi
5. Etika rata

Izborni 2 (užestručni)
1. Socijalna patologija
2. Etika i politika humanitarne pomoći
3. Ekološki terorizam
4. Međunarodno humanitarno pravo
5. Upravljanje krizama


MODUL III
(VOJNI MODUL – VOJNA AKADEMIJA)
1.    Opšta taktika (I, II semestar - 150 časova, ESPB 12)
2.    Komandovanje sa metodologijom (V semestar - 60 časova, ESPB 4)
3.    Geografija sa topografijom (I, II semestar - 90 časova, ESPB 8)
4.    Fizička kultura (I - VIII semestar - 240 časova, ESPB 16)
5.    Metodika 1 (VI semestar - 90 časova, ESPB 8)
6.    Metodika 2 (VIII semestar - 90 časova, ESPB 8)
7.    Taktika roda 1 (V i VI semestar - 150 časova, ESPB 10)
8.    Taktika roda 2 (VII i VIII semestar - 240 časova, ESPB 14)
9.    Matematika 1 (I semestar - 60 časova, ESPB 4)
10.    Matematika 2 (II semestar - 60 časova, ESPB 4)
11.    Fizika (II semestar - 60 časova, ESPB 4)
12.    Osnovi elektrotehnike i elektronike (III semestar - 90 časova, ESPB 8)
13.    Savremena borbena sredstva ( III i IV semestar – 90 časova, ESPB 8)
14.    Teorija i praksa gađanja (V i VI semestar - 120 časova, ESPB 8)