Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Studije arrow Osnovne akademske studije
Основне академске студије

План организације и реализације наставе у школској 2016/2017. години на основним академским студијама (PDF file, 343KB)

Plan organizacije i izvođenja nastave u školskoj 2015/2016. godini na osnovim akademskim studijama (PDF file, 448KB)

Plan organizacije i izvođenja nastave u školskoj 2014/2015. godini na osnovim akademskim studijama (PDF file, 439KB)

Studijski program osnovnih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome na nivou osnovnih akademskih studija – odgovarajućeg smera.

Studijski program osnovnih akademskih studija je skup obaveznih i izbornih predmeta čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome na nivou osnovnih akademskih studija – odgovarajućeg smera.

Studijski program osnovnih akademskih studija nastoji da obezbedi i ojača akademsku i profesionalnu kompetenciju studenata za rad na poslovima odbrane, zaštite, bezbednosti i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u civilnom sektoru, u svojstvu rukovodilaca ili referenata u centralnim, regionalnim i lokalnim organima uprave, velikim privrednim sistemima, malim i srednjim preduzećima i pri-vatnim kompanijama, naučno-istraživačkim i stručnim institucijama kao i obrazovnim centrima, neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, inspekcijskim službama, medijima, itd. To nalaže izučavanje savremenih međunarodnih odnosa i institucija, ljudskih prava, trajnog/usklađenog razvoja, sistema bezbednosti, teorija kriznih situacija i mirovnih procesa, demokratske kontrole primene sile, savremenih oblika ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i ekosistema i drugih relevantnih sadržaja savremene integralne bezbednosti.

Ovakav koncept studijskog programa osnovnih akademskih studija doprinosi razvoju građanskog društva u pogledu bezbednosti (opšte, nacionalne, individualne), zaštite (životne sredine i stanovništva od prirodnih katastrofa i hemijskih akcidenata, zdravstvene i socijalne, odbrane od savremenih oblika ugrožavanja i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima sa orijentacijom na interdisciplinarni pristup.

Implementacijom Bolonjske i Praške deklaracije o standardizaciji evropskog visokoškolskog obrazovanja u studijske programe osnovnih akademskih studija Fakulteta prevazilazi se postojeća razlika između naših i svetskih obrazovnih standarda, kako bi studenti lakše pristupili evropskom režimu studiranja, ocenjivanja i transferu znanja i diploma.

Na studije prvog stepena (osnovne akademske i strukovne studije) može se upisati student koji ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

 

FAKULTET BEZBEDNOSTI

STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

-STUDIJE NAUKA BEZBEDNOSTI-

PRVA GODINA (I i II semestar)

Rb TP1 PREDMET Sem. Fond časova ESPB2
Ukupno nedeljno
1. AO Sociologija I 60 3+1 6
2. TM Osnovi bezbednosti I 60 3+1 7
3. AO Pravne osnove bezbednosti
I 60 3+1 7
4. AO Osnovi ekologije
I 60 3+2 7
5. AO Psihologija II 60 3+1 5
6. TM Teorije konflikata II 60 3+2 6
7. TM Uvod u menadžment II 45
3+1 5
8. TM Uvod u studije bezbednosti II 60 3+1 6
9.  AO Etika
 II  45 2+1
5
10. SA Engleski jezik I I i II 90 2+1; 2+1 6
    UKUPNO:   600 20 60

 

DRUGA GODINA (III i IV semestar)

Rb TP1 PREDMET Sem. Fond časova ESPB2
ukupno nedeljno
1. NS Politički sistem III 60 3+1 5
2. NS Sistemi bezbednosti III 60 3+1 7
3. NS Međunarodni odnosi III 60 3+1 5
4. TM Sistemi odbrane III 60 3+1 5
5. NS Osnovi geopolitike III 60 3+2 5
6. TM Sistem zaštite i spasavanja IV 60 3+1 7
7. NS Regionalna geografija III 60 3+1 7
8. AO Teorija i organizacija obrazovanja IV 45 2+1 6
 9. NS Informatika
IV 45
2+1
5
10. SA Engleski jezik II III i IV 90 2+1; 2+1 6
 11. SA
Stručna praksa
IV
-
-
2
    UKUPNO:   600 20 60

 

ТРЕЋА ГОДИНА (V i VI семестар)

Рб ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ2
укупно недељно
1. ТМ Менаџмент људских и социјалних ресурса V 60
3+1 5
2. НС Кривично право V 60 3+1 5
3. НС
Систем цивилне одбране V 60 3+1 6
4. НС
Криминологија V 60 3+1 6
5. СА
Цивилна заштита V 60 3+1 6
6. ТМ
Савремена историја Србије VI 60 3+1 4
7. СА Изборни предмет 1 VI 60 3+1 6
8. СА
Изборни предмет 2
VI 60 3+1 6
9. СА
Изборни предмет 3
VI 60 3+1 6
10.
СА Изборни предмет 4
VI
60
3+1 6
11. СА
Стручна пракса
V и VI
    4
    УКУПНО:   600 20 60
 

  ЧЕТВРТА ГОДИНА (VII i VIII семестар)

Рб ТП1 ПРЕДМЕТ Сем. Фонд часова ЕСПБ2
укупно недељно
1. НС Међународно јавно право
VII 60 3+1 6
2. НС Цивилно-војни односи
VII 60 3+1 5
3. НС Заштита животне средине
VII 60 3+1 6
4. НС Безбедносни менаџмент
VII 60 3+1 6
5. TM Методологија научног истраживања
VII 60 3+1 5
6. СА Кризни менаџмент
VIII 60 3+1 5
7. СА Изборни предмет 5
VIII 60 3+1 5
8. СА Изборни предмет 6
VIII 60 3+1 5
9. СА Изборни предмет 7
VIII 60 3+1 5
10.
СА
Изборни предмет 8
VIII
60
3+1
5
11.
СА
Стручна пракса
VII и VIII 
    4
12.
СА
Завршни рад
VIII 
    3
    УКУПНО:   600 20 60
 

IZBORNI PREDMETI

  Izborna 
grupa 
1
Izborna 
grupa 
2
Izborna 
grupa 
3
Izborna 
grupa 
4
STUDIJE 
BEZBEDNOSTI
STUDIJE 
MENADžMENTA LjUDSKIH I SOCIJALNIH RESURSA
STUDIJE 
CIVILNE ZAŠTITE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
STUDIJE 
ODBRANE
Izborni 
predmet 1.
Socijalna patologija Strateški menadžment ljudskih i socijalnih resursa Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama Obaveštajno-bezbednosni sistemi
Izborni 
predmet 2.
Terorizam i organizovani kriminal Socijalna psihologija Prostorno planiranje i zaštita Logistika u sistemu nacionalne bezbednosti
Izborni 
predmet 3.
Sistemi obezbeđenja i zaštite Korporativna bezbednost Zdravstvena i socijalna zaštita Sociologija politike
Izborni 
predmet 4.
Kriminalistika Projektovanje i planiranje u menadžmentu Monitoring u zaštiti Diplomatija i odbrana
Izborni 
predmet 5.
Projektovanje sistema zaštite podataka Mediji i komunikacije Industrijska bezbednost i zaštita Pravo odbrane
Izborni 
predmet 6.
Bezbednost informacija Humana bezbednost Ekološka bezbednost Mirovne misije i rešavanje konflikata
Izborni 
predmet 7.
Krivično procesno pravo Menadžment obrazovanja u javnom sektoru Upravljanje u sistemima zaštite Menadžment u sistemu odbrane
Izborni 
predmet 8.

Viktimologija i penologija
Primenjena etika

Bezbednost i zdravlje na radu

Etika rata