Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Новости arrow Разно arrow Информација о припремној настави за упис у шк. 2018/19. год
Информација о припремној настави за упис у шк. 2018/19. год

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

за полагање пријемног испита 2018. године
на Факултету безбедности
Универзитета у Београду
 
Факултет безбедности организује припремну наставу као помоћ будућим студентима приликом спремања пријемног испита.
Факултет омогућава одржавање припремне наставе у три термина. Кандидат се опредељује за термин који му највише одговара. Један термин обухвата фонд од 50 часова, као и проверу знања у виду теста на крају припремне наставе.  

Термини одржавања припремне наставе:

 • Први термин - викендима у априлу,
 • Други термин - викендима у мају
 • Трећи термин - свакодневно у јуну месецу

На припремној настави будући студенти се припремају за полагање пријемног испита. Студенти бирају два од три понуђена предмета која ће полагати на пријемном испиту:

 • социологија,
 • екологија,
 • психологија

Литература за полагање пријемног испита:

 • Социологија, Владимир Вулетић (за трећи раз. ср.стручних школа и четврти раз. гимназије), издавач: Клетт, Београд, 2015.
 • Екологија и заштита животне средине, Иво Савић и Вељко Терзија, (за први разред средњих стручних школа), издавач: Завод за уџбенике, , Београд, издање 2005. или новије.
 • Психологија, Биљана Милојевић Апостоловић, Уџбеник психологије за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација, издавач:Нови Логос, Београд, 2013.

Цена припремне наставе за један предмет износи 9.900 а за два 19.800 динара.

КАНДИДАТИ СЕ ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ МОГУ ПРИЈАВИТИ: 

 • Електронским путем:
  на
  е-mail: aleksandra.andrejic@fb.bg.ac.rs  (subject: припремна настава)

 • Поштом:
  Факултет безбедности
  Александра Андрејић,
  Припремна настава
  Господара Вучића 50
  11000
  Београд

 • Лично:
  од 10.00 до 1
  5.00 часова

За пријављивање је потребно: попуњен формулар и доказ о уплати.
(
непопуњен формулар и примерак уплатнице могу се добити download-ом са сајта факултета или слањем захтева за пријавну документацију на е-mail: aleksandra.andrejic@fb.bg.ac.rs или лично на Факултету)

Контакт особа за детаљније информације:

Александра Андрејић

е-mail: aleksandra.andrejic@fb.bg.ac.rs  

Тел: 011/6451 843

Моб : 0631025847