Skip to content

Fakultet bezbednosti

Др Жарко Обрадовић
Goran J Mandic 
  др Жарко Обрадовић (1960)
ванредни професор 
 
Проф. др Жарко Обрадовић је рођен 1960 године. Основну школу и гимназију завршио је у Беранама. Основне, магистарске и докторске студије завршио је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на катедри за међународне студије.
 

Професор је на Факуклтету безбедности Универзитета у Београду на предмету „Основи геополитике".  

У досадашњем научноистраживачком и стручном раду проф. др Жарко Обрадовић се, бавио питањима из области међународних односа, геополитике, положаја и права припадника мањина у државама Балкана и другим питањима од значаја за историју и међудржавне односе на Балкану и геополитички положај Србије.

Учествовао је на више домаћих и међународних скупова и саветовања на теме: међународни односи, геополитика,  права припадника мањина, међудржавни односи на Балкану и др.

Аутор је монографија:

  • Balkan Ethnic Emigma: 20 th and 21 st Century, Čigoja štampa, Beograd, 2015 god.
  • Minorities in the Balkans - 19th end 20th Century, Cigoja press, Belgrade, 2015.,
  • Балкански етнички мозаик - мањинско питање на Балкану, Чигоја штампа, Београд 2014 године,
  • Геополитика Србије, Мегатренд Универзитета, Београд 2011.,
  • Мањине на Балкану, Чигоја штампа, Београд 2002.,
  • Карактеристике Закона о локалној самоуправи, са текстом закона, Експерт, Београд, 1999.

Аутор је и коаутор више чланака у научним часописима.

Био је заменик министра у Влади Републике Србије од 1997 - 2001 године. Народни посланик у Народној Скупштини Републике Србије био је у периоду 2001 - 2008 године и посланик је у актуелном сазиву Народне Скупштине од априла 2014 године. Био је члан делегације Народне Скупштине РС у Скуштини Организације за европску безбедност и сарадњу у периоду 2007-2008 године и у Парламентарној Скупштини Савета Европе 2006-2007 године, где је члан делегације Народне Скупштине и у актуелном сазиву Савета Европе од јуна 2014 године.

Председник је Одбора за спољне послове Народне скупштине Републике Србије у актуелном сазиву и председник Групе пријатељства Скупштине Србије са Народном Републиком Кином.

Од 2008-2013 године био је Министар просвете, науке и технолошког развоја у  Влади Републике Србије.

Говори енглески и служи се француским језиком.