Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow О Факултету arrow Истраживачки центри arrow Центар за националну и међународну безбедност
Центар за националну и међународну безбедност

 

 

 

Центар за националну и међународну безбедност (ЦНМБ) има за циљ да у оквиру делатности Факултета безбедности, самостално или у сарадњи са осталим организационим јединицама Факултета, другим високошколским и научно-истраживачким институцијама, државним органима, јавним установама, предузећима, организацијама цивилног друштва, организује и спроводи научно -истраживачке, образовне и стручне активности из области националне и међународне безбедности.

Истраживања из ових области представља најужу матичну област Факултета безбедности. Ради бољег сагледавања појава и процес из поља безбедности потребно је прикупљати нова сазнања из ове области, стално вршити процес евалуације и усклађивати теорију и праксу како би стечена теоријска знања и вештине имале и практичну примену. ЦНМБ ће у том правцу развијати следеће пројекте:

1. Београдску школу примењене безбедности;

2. Организација домаћих и међународних конференција,  семинара, предавња и курсева;

3. Начна истраживања из области националне и међународне безбедности;

4. Израда стручних пројеката;

5. Издавачка делатност;

6. Промоција Факултета безбедности и развијање међународне сарадње;

7. Учешће Факултета безбедности на међународним конференцијама и пројектима.

8. Унапређење наставе и организација предавња истакнутих стручњака из поља безбедности;


ЦНМБ бавиће се и уско стручним пројектима који за циљ имају унапређење наставе из поља безбедности:

 

1.Пројекат "Безбедносни разговори" (Security Talks)

2.Пројекат TOC search. База за претраживање података о тероризму и организованом криминалу;

3.Софтвер за препознавање лица у пољу безбедности (Security face recognition);

4.Развој андроид апликације у пољу безбедности;

5. Дигитална стеганографија;

6. Програм примене нових дидактичких метода (ИТ) у пољу безбедности;

7. Сајбер безбедност (Syber Security);

8. Употреба дронова и других летелица у пољу безбедности и заштите животне средине;

9. Нуклеарна безбедност;

10. Пројекат "One Belt One Road – Security Risk Assessment and Resilience"

 

др Дарко Трифуновић, виши научни сарадник, Управник Центра