Skip to content

Fakultet bezbednosti

Центар за националну и међународну безбедност

 

 

 

Центар за националну и међународну безбедност (ЦНМБ) има за циљ да у оквиру делатности Факултета безбедности, самостално или у сарадњи са осталим организационим јединицама Факултета, другим високошколским и научно-истраживачким институцијама, државним органима, јавним установама, предузећима, организацијама цивилног друштва, организује и спроводи научно -истраживачке, образовне и стручне активности из области националне и међународне безбедности.

Истраживања из ових области представља најужу матичну област Факултета безбедности. Ради бољег сагледавања појава и процес из поља безбедности потребно је прикупљати нова сазнања из ове области, стално вршити процес евалуације и усклађивати теорију и праксу како би стечена теоријска знања и вештине имале и практичну примену. ЦНМБ ће у том правцу развијати следеће пројекте:

1. Београдску школу примењене безбедности;

2. Организација домаћих и међународних конференција,  семинара, предавња и курсева;

3. Начна истраживања из области националне и међународне безбедности;

4. Израда стручних пројеката;

5. Издавачка делатност;

6. Промоција Факултета безбедности и развијање међународне сарадње;

7. Учешће Факултета безбедности на међународним конференцијама и пројектима.

8. Унапређење наставе и организација предавња истакнутих стручњака из поља безбедности;


ЦНМБ бавиће се и уско стручним пројектима који за циљ имају унапређење наставе из поља безбедности:

 

1.Пројекат "Безбедносни разговори" (Security Talks)

2.Пројекат TOC search. База за претраживање података о тероризму и организованом криминалу;

3.Софтвер за препознавање лица у пољу безбедности (Security face recognition);

4.Развој андроид апликације у пољу безбедности;

5. Дигитална стеганографија;

6. Програм примене нових дидактичких метода (ИТ) у пољу безбедности;

7. Сајбер безбедност (Syber Security);

8. Употреба дронова и других летелица у пољу безбедности и заштите животне средине;

9. Нуклеарна безбедност;

10. Пројекат "One Belt One Road – Security Risk Assessment and Resilience"

 

др Дарко Трифуновић, виши научни сарадник, Управник Центра

 

 

Пријава на систем ФБ

Изабрани садржај је могуће видети само након пријаве на сајт ФБ!

Zaboravili ste lozinku?
Unesite korisničko ime i lozinku...