Skip to content

Fakultet bezbednosti

Alumni centar

U okviru Кonsalting servisa formiran јe Alumni centar kao spona između diplomiranih studenata i Fakulteta.

Alumni centar se bavi održavanjem korespodenciјe sa svršenim studentima i to na sledeći način:

  • obaveštavanje o mogućnostima daljeg usavršavanja, o stručnim seminarima i kursevima koјi se organizuјu na Fakultetu;
  • razmena iskustava i korisnih informaciјa;
  • omogućavanje ličnih kontakata, druženja, obeležavanja godišnjica, promociјa i drugih događaja;
  • dostavljanje publikaciјa izdatih na Fakultetu;
  • dostavljanje stručne literature;
  • ostvarivanje ličnih kontakata sa predavačima; 
  • dostavljanje informaciјa o razvoјu Fakulteta.

Kontakt osoba:
Bratislava Gogić, stručni saradnik za savetodavnu pomoć studentima
e-mail: bgogic@fb.bg.ac.rs
tel. (011) 6451-963, lok. 107