Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Студије arrow Мастер студије arrow Студије управљања ризицима од елеме. и других непогода
СУРЕН

ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА

...

  Рб

  ТП

  ПРЕДМЕТ

  Сем.

  Фонд часова

  ESPB

  Начин полаг.

  укупно

  недељно

  1.

  O

  Систем превенције и смањења ризика од  елементарних и других непогода

  I

  0

  +

  7
   

  P+U

  2.

  O

  Методологија процене ризика и израда планова заштите и спасавања од елементарних и других непогода

  I

  0

  +

  7

  P+U

  3.

  O

  Политика кризног менаџмента и кризна комуникација

  I

  0

  +

  6
   

  P+U

  4.

  O

  Географко-информациони систем и управљање ризиком

  I

  0

  +

  6

  P+U

  5.

  O

  Управљање системом обнове и помоћи

  I

   0 

  +

  6

  P+U

  6.

  I

  Изборна група 1
  006/1, 006/2,006/3

  II

   0 

  +

  3x5=15

  P+U

  7.

  I

  Изборна група 2
  007/1 007/2007/3

  II

  0

  +

  3x5=15

  P+U

    8.


  Стручна пракса

  II

  -

  -

  3

  P+U

    9.

  О

  Завршни – master рад

  II

  -

  -

  10

  P+U

   

   

  УКУПНО:

   

  0

  0

  60

   

  ИЗБОРНА ГРУПА 1: ПРЕВЕНЦИЈА РИЗИКА

  1.

  I

  Мониторинг, моделовање и приказивање ризика

  II

  0

  +

  5

  P+U

  2.

  I

  Превенција ризика у области заштите критичне инфраструктуре

  II

  0 

  +

  5

  P+U

  3.

  I

  Мере заштите и спасавања од елементарних непогода

  II

  0 

  +

  5

  P+U

  ИЗБОРНА ГРУПА 2:  КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У ОБЛАСТИ ЕЛЕМЕНАТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА

  1.

  I

  Руковођење активностима заштите и спасавања у условима елементарних непогода

  II

  0

  +

  5

  P+U

  2.

  I

  Информационе технологије и управљање ванредним ситуацијама

  II

  0 

  +

  5

  P+U

  3.

  I

  Управљање ванредним ситуацијама у локалној самоуправи

  II

  0 

  +

  5

  P+U