Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Новости arrow Разно arrow Упис у прву годину основних академских студија
Упис у прву годину основних академских студија

УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА школске 2017/2018. ГОДИНЕ

ПРИЈЕМ КАНДИДАТА

 • Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита ће се обавити 21, 22. и 23.06.2017. године од 9:00 до 14:00 часова на Факултету безбедности.
Потребна документа за пријаву за полагање пријемног испита:
 1. Пријава за конкурс (добија се на Факултету или се може преузети: линк за преузимање - PDF file, 100KB ),
 2. Сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда средње школе,
 3. Диплома о завршеној четворогодишњој средњој школи,
 4. Извод из матичне књиге рођених
 5. Доказ о уплати у износу од 9.400,00 динара за пријемни испит

Број жиро-рачуна: 840-1832666-90 са позивом на број 999

 •  Кандидати који су припадници српске националне мањине из суседних земаља уз Пријаву на конкурс прилажу и Изјаву да припадају тој категорији - линк за преузимање изјаве (PDF file, 23KB)
 • Кандидати који конкуришу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине уз Пријаву на конкурс прилажу Изјаву да припадају тој категорији и Препоруку Националног савета ромске националне мањине - линк за преузимање (PDF file, 47KB)
 • Кандидати који конкуришу у оквиру афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом уз Пријаву на конкурс прилажу лекарску документацију и Изјаву да припадају тој категорији - линк за преузимање (PDF file, KB)

 

НАПОМЕНА: Оригинали докумената се доносе само на увид, на Факултету остају фотокопије које не треба оверавати и које се не враћају кандидатима.

 • Примедбе на техничке грешке у листи пријављених кандидата могуће је поднети лично или на маил samojlovskig@fb.bg.ac.rs до 12.00 часова 26.06.2017. године.
 • Полагање пријемног испита је 27. јуна 2017. године по распореду који ће кандидати добити када се буду пријављивали.
 • Прелиминарна ранг листа биће објављена 27.06.2017. године после 20.00 часова.
 • Увид у радове и жалбе на резултате пријемног могуће је остварити 28. и 29.06.2017. године у термину од 10:00 до 13:00 часова.
 • Коначна ранг листа биће објављена 29.06.2017. године до 15:00 часова на интернет презентацији и улазу Факултета.