Skip to content

Fakultet bezbednosti

Studentska služba


U Službi se obavljaju sledeći poslovi:

 • Rad sa studentima osnovnih studija,
 • Rad sa studentima specijalističkih studija,
 • Rad sa studentima magistarskih studija,
 • Rad sa kandidatima doktorskih studija,
 • Planiranje i organizacija nastave,
 • Planiranje i organizacija ispita po ispitnim rokovima,
 • Studentski standard, statistika i analitika.

Radno vreme

Studentske službe sa studentima na osnovnim studijama je od 10:00 do 13:00 časova svakog radnog dana, izuzev u dane upisa novih studenata, upisa godina studija i upisa i overe semestra po godinama studija.

Služba je neposredno odgovorna za praćenje i primenu pravila i režima studija, kao i za ostvarivanje prava studenata u toku studija. Pravilan i kvalitetan rad ove službe zavisi od pridržavanja istaknutog rasporeda rada šaltera i rokova prijave ispita od strane studenata.
Zaposleni:

 • Šef Studentske službe: Mr Goran Samojlovski ( Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. )
 • Referenti za osnovne studije: Dragana Atanasković ( Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. )
 • Stručni saradnik za studije II i III stepena studija: Vesna Žuborski ( Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. )
 • Referent za studentski standard i statistiku: Suzana Radenković ( Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. )
 • Referent za organizaciju nastave: Zorica Kljajić ( Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. )
 • Stručni saradnik za savetodavnu pomoć studentima: Bratislava Gogić ( Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. )

Oglasne table

U prizemlju Fakulteta nalaze se oglasne table za sve godine studija, studentske kredite i standard na kojima studenti dobijaju sva obaveštenja. U međuspratu, kao i na prvom spratu fakulteta takođe postoje oglasne table namenjene kako studentima, tako i nastavnom i nenastavnom osoblju.

Skriptarnica i knjižara

Na prvom spratu Fakulteta smeštena je skriptarnica i knjižara koja raspolaže nastavnim učilima (skriptama i udžbenicima) i obrascima potrebnim za prijavu ispita. Otvorena je svakog nastavnog dana od 7:30 do 15:00 časova.