Skip to content

Fakultet bezbednosti

Др Владимир М. Цветковић

- English version  -

VladimirMCvetkovic

Др Владимир М. Цветковић (Крагујевац, 1987.)
vmc@fb.bg.ac.rs

Основни биографски подаци

Др Владимир Цветковић је рођен 1987. године у Крагујевцу. Завршио је основну школу ,,Свети Сава" у Баточини (1994 - 2002. године) са просечном оценом  5,00. Средњу школу унутрашњих послова (2002 - 2006. године) је завршио са просеком 5,00  као један од ђака генерације. По завршетку средње школе, почиње да ради у полицијској управи Крагујевац као полицајац. Основне академске студије у Криминалистичко - полицијској академији у Земуну (2006 - 2010. година), завршио је са просечном оценом 10.00 као студент генерације и први студент у историји Академије који је од свог оснивања остварио наведени успех. Након тога, завршава дипломске академске студије - мастер на Криминалистичко - полицијској академији у Земуну (2010 - 2012. година),  са темом мастер рада: ,,Управљање у ванредним ситуацијама изазваним злоупотребом оружја за масовно уништавање", чиме је стекао назив мастер криминалиста. У току 2016. године, одбранио је докторску дисертацију ,,Спремност грађана за реаговање на природну катастрофу изазвану поплавом у Републици Србији" на Факултету безбедности, Универзитета у Београду.

У току 2011. године реализовао је стручну праксу у Сектору за ванредне ситуације. Основни курс за ватрогасца - спасиоца у 2012. години у трајању од 4 месеца,  завршио је са просеком 5,00 (пет) у Управи за ванредне ситуације града Београда чиме је стекао диплому ватрогасца - спасиоца. Такође, положио је и стручни испит за обављање послова заштите од пожара са високом стручном спремом (2012. године). Завршио је и основни специјалистички курс за инспекторе из области цивилне заштите и управљања ризиком, 2014. година.

Од диплома поседује диплому за мајсторско звање у борилачким вештинама ЈуЈутсу, (црни појас - први дан) 2005. година; те диплому за радио аматера Е класе, Сремска Каменица, 2004. година. У основној школи за изузетно постигнуте резултате у такмичењима, додељено му је шест посебних диплома, и то за: физику, историју, српски и немачки језик, биологију и техничко образовање. Поседује три сертификата: ,,Future Leaders Training" (Andermatt, Switzerland, Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces), 2011. година;  ,,Weapons of Mass Destruction Crime Scene Operations Course"  United States of America, Department of Defense International Counterproliferation Program, 2011. година; Sixth Regional Course in ,,International Humanitarian Law",  BU Faculty of Political Sciences, 2009.

Педагошко искуство

Од  01.01.2011. године био је запослен у Криминалистичко-полицијској академији као сарадник у звању сарадника у настави на предметима ,,Безбедност у ванредним ситуцијама", ,,Спречавање и сузбијање пожара, експлозија и хаварија" и ,,Управљање ризицима у систему заштите и спасавања". Након запослења у Криминалистичко-полицијској академији 2011. године, на седници Катедре безбедносних наука је изабран за секретара Катедре безбедносних наука и до 2014. године обављао је ту функцију. Од 2013. до 2016. године радио је као сарадник у настави у звању асистента на предметима ,,Безбедност у ванредним ситуацијама", ,,Управљање ризицима у систему заштите и спасавања", ,,Информациони системи у ванредним ситуацијама", ,,Кризни менаџмент". У току 2017. године, на Универзитету у Београду, Факултету безбедности изабран је у наставничко звање доцента за предмет ,,Управљање ризицима у ванредним ситуацијама" на Катедри студија цивилне заштите и заштите животне средине. Доц. др Владимир М. Цветковић учествовао је у извођењу свих посебних облика наставе - обука током запослења у Криминалистичко - полицијској академији: основна полицијска обука са студентима прве године (руковање и манипулација ватреним оружјем Министарства унутрашњих послова); основна полицијско-безбедносна обука за ванредне ситуације са студентима II године основних академских и струковних студија; летња теренска обука у НЦ „Митрово Поље" МУП-а Р Србије на Гочу са студентима треће године академских и друге године струковних студија. Од марта 2017. године активно учествује у раду Центра за ванредне ситуације Универзитета у Београд, Факултета безбедности и води секцију за ванредне ситуације намењену студентима.

Награде и признања

У току свог школовања више пута је награђиван:

 • награда за најбољег студента I генерације Криминалистичко полицијске академије у Земуну за остварени просек 10.00, 2. октобар 2010. године, додељена сребрна значка Академије;
 • награда за најбољег студента треће године Криминалистичко полицијске академије у Земуну, 2. октобар 2009. године, додељена кожна торба;
 • награда за најбољег студента друге године Криминалистичко-полицијске академије у Земуну, 2. октобар 2008. године, додељена награда лап-топ;
 • награда за најбољег студента прве године Криминалистичко полицијске академије у Земуну, 2. октобар 2007. године, додељена похвалница;
 • изабран на Скупштини општине Лапова у току 2009. године за најбољег студента у историји општине и за награду додељен му је лап-топ;
 • додељена награда, ручни сат марке "Tissot" за једног од најбољег кадета са просеком 5.00 у Средњој школи унутрашњих послова у Сремској Каменици;
 • добитник је стипендије ОЕБС-а за трећу годину докторских студија на Универзитету у Београду, Факултету безбедности, 2015/2016. године;
 • добитник је стипендије за таленте Министарства просвете РС - Grant by the Fund for Young talents of the Republic of Serbia for the undergraduate students of final years (2009/10);
 • добитник ,,Еуробанк ЕФГ школарине за најбоље студенте Србије" у оквиру пројекта"Инвестирајмо у европске вредности", због посебног истицања у области криминалистичко и полицијско-безбедносних студија, 2009. година.

Научна активност и пројекти

Доц. др Владимир М. Цветковић објавио је преко 150 научних радова у домаћим и међународним часописима и зборницима, од чега 10 научних монографија и докторску дисертацију. Његова ужа област истраживачких интересовања јесу ванредне ситуације, управљање ризицима, цивилна заштита и безбедност. Служи се енглеским и немачким језиком. Учестовао је на следећим националним и међународним научно-истраживачким пројектима:

 • Међународни научно истраживачки пројекат ,,Horizon 2020 project DAREnet - Danube river region Resilience Exchange network targeting the Call topic: SEC-21-GM-2016/2017: Pan European Networks of practitioners and other actors in the field of security" у који је укључен Универзитет у Београду, Факултет безбедности и других 14 партнера из земље и иностранства. Мисија пројекта представља стварање предуслова за објективну научну и практичну подршку свим релевантним субјектима и организацијама задуженим за управљање у природним катастрофама (ублажавање, припрема, одговор и опоравак) изазваним поплавама реке Дунав.
 • Научно истраживачки пројекат који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција (бр. 179045), који реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду, 2011-2016. година;
 • Научно истраживачки пројекат који реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду под називом: Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији од 2015. до 2018. године;
 • Реализатор је семинара: ,,Безбедност ученика у школским објектима" који је предвиђен Каталогом програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016. године и за школску 2016/2017. годину;
 • Научно истраживачки пројекат који реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду под називом: „Национална безбедност Републике Србије и безбедносне интеграције" од 2014-2015. година;

Доц. др Владимир Цветковић рецензирао је преко тридесет научних  радова у домаћим часописима и зборницима (безбедност, наука, безбедност и полиција, зборник међународне научне конференције итд.) и један у међународном часопису (International Journal of Architectural Heritage).

Учешће на националним и међународним конференцијама

Доц. др Владимир М. Цветковић учествовао је на преко 35 националних и међународних научних конференција:

 • European Geosciences Union GmbH - EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk under a gender and age perspective, Wiena.
 • Serbian Academy of Sciences and Arts and Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, International Conference Natural Hazards - Links between Science and Practice, 8-11 October 2013;
 • The third romanian-bulgarian-hungarian-serbian conference: University of Belgrade, Faculty of Geography University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Managament: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube;
 • International scientific conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid;
 • International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I - security and euroatlantic integrations, 03-05 june 2014. Skopje: University St. Kliment Ohridski - Bitola, Faculty of Security;
 • The international conference is organized by the Faculty of Security - Skopje - University St. Kliment Ohridski - Bitola in collaboration with Faculty of detectives and security - FON University - Skopje. International scientific conference - criminalistic education, situation and perspectives - 20 years after Vodinelic;
 • International scientific conference - Researching security - approaches, concepts and policies. University "St. Kliment Ohridski"- Bitola Faculty of Security - Skopje, 2015;
 • International scientific conference "Archibald Reiss days" Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 2015;
 • International Scientific Conference, Regional Perspective, October 24th, 2013, Belgrade (Organization University of Belgrade - Faculty of Security Studies);
 • Second International Conference on Human Security: Twenty Years of Human Security Y20HS, , November 7th and 8th, 2014;
 • 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime, Macedonia, 2016;
 • International scientific conference - Researching security - approaches, concepts and policies, 02-03. 06. 2015. University "St. Kliment Ohridski"- Bitola Faculty of Security - Skopje;
 • Седма међународна знаствено-стручна конференција ,,Дани кризног управљања", 22-23 мај, 2014. Хрватска: Велика Горица;
 • Међународни научни скуп „Животна средина и адаптација привреде на климатске промене" 22 - 24. април 2015. године, Београд. Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије
 • Трећа међународна научна конференција ,,Безбедносни инжињеринг, пожар, животна средина, радна околина, интегрисани ризици и 13. међународна конференција заштите од пожара и експлозије, Нови Сад, 18-19. октобар 2012. године, Висока техничка школа струковних студија;
 • Девета међународна знаствено-стручна конференција ,,Дани кризног управљања", Велеучилиште Велика Горица, Хрватска, 2016;
 • Међународни научни скуп: еколошка криза - техногенеза и климатске промене, Београд. Научно-стручно друштво за заштиту животне средине, 2016;
 • Усклађивање спољне политике Републике Србије са заједничком спољном и безбедносном политиком Европске уније", Инстутут за међународну политику и привреду. - Београд, 10-11. октобар 2011. године;
 • Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, International Conference Climate change Impacts on Water Resources, 17-18 October 2013, Belgrade, Serbia;
 • Четврта међународна научна конференција ,,Безбедносни инжењеринг, пожар, животна средина, радна околина, интегрисани ризици" и Четрнаеста међународна конференција заштита од пожара и експлозија, 02-03. октобар 2014. Нови Сад: Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Технички универзитет у Зволену и Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију;
 • Научни скуп са међународним учешћем Право и форензика у криминалистици, Крагујевац, 15 - 17- септембра, Београд, Криминалистичко - полицијска академија, 2010. године;
 • Научна конференција: сигурност урбаних средина. Сарајево, Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије, 2014. године;
 • Осми међународни научни скуп „Дани безбједности" на тему: Субјекти система безбједности у остваривању безбједносне функције државе, Факултет за безбједност и заштиту, Бања Лука 12. јун 2015. године;
 • Национална конференција са међународним учешћем, Заштита на раду у XXИ веку - теорија и пракса, Тара, 04 - 08. октобара 2011;
 • Супротстављање савременим облицима криминалитета - анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење (26-29. мај 2015), Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел" у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије;
 • VII научно-стручни скуп са међународним учешћем „Европске интеграције: правда, слобода и безбедност" Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Hans Zajdel" у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, 24-26. мај 2016. године Тара, хотел „Оморика.

Библиографија - Монографије (изабране)

 • Цветковић, В. (2016). Полиција и природне катастрофе. Београд: Задужбина Андрејевић.
 • Цветковић, В., Бошковић, Д., Јанковић, Б., & Андрић, С. (2017). Перцепција ризика од ванредних ситуација. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
 • Миладиновић, С., Цветковић, В., & Милашиновић, С. (2017). Управљање ризицима у кризним ситуацијама изазваним клизиштима. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
 • Цветковић, В. (2013). Интервентно-спасилачке службе у ванредним ситуацијама. Београд, Задужбина Андрејевић.
 • Јаковљевић, В., Цветковић, В., & Гачић, Ј. (2015). Природне катастрофе и образовање. Београд: Факултет безбедности, Универзитет у Београду.
 • Цветковић, В., Гачић, Ј. (2016). Евакуација у природним катастрофама. Београд: Задужбина Андрејевић, 2016.
 • Иванов, А., Цветковић, В. (2017). Природни катастрофи - геопросторна и временска дистрибуција. Универзитет „Св. Климент Охридски"- Битола, Факултет за безбедност, Скопје.
 • Бошковић, Д., Цветковић, В. (2017). Процена ризика у спречавању извршења кривичних дела експлозивним материјама. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.

Радови у међународним и националним часописима (изабрани)

 • Cvetković, V., Dragićević, S., Petrović, M., Mijaković, S., Jakovljević, V., & Gačić, J. (2015). Knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about earthquakes as natural disasters. Polish journal of environmental studies, 24(4), 1553-1561.
 • Cvetković, V. (2016). Fear and floods in Serbia: Citizens preparedness for responding to natural disaster. Matica Srpska Journal of Social Sciences, 155(2), 303-324.
 • Cvetković, V., Lipovac, M., & Milojković, B. (2016). Knowledge of secondary school students in Belgrade as an element of flood preparedness. Journal for social sciences, TEME, 15(4), 1259-1273.
 • Cvetković, V., Milašinović, S., & Gostimirović, L. (2016). The impact of age on flood preparedness in Serbia. International Journal of Humanities and Social Science, 6(10), 10-23.
 • Cvetković, V., Roder, G., Tarolli, P., Цcal, A., Ronan, K., & Dragićević, S. (2017). Gender disparities in flood risk perception and preparedness: a Serbian case study. Paper presented at the European Geosciences Union GmbH - EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk under a gender and age perspective, Wiena.
 • Cvetković, V., Tarolli, P., Roder, G., Ivanov, A., Ronan, K., Ocam, A., & Kutub, R. (2017). Citizens education about floods: a Serbian case study. VII International scientific conference Archibald Reiss days, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015). Impact of climate change on the distribution of extreme temperatures as natural disasters. Vojno delo, 67(6), 21-42.
 • Cvetković, V., & Andrejević, T. (2016). Qualitative research on the readiness of citizens to respond to natural disasters. Serbian Science Today, 1(3), 369-554.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2017). Household supplies for natural disaster: factor of influence on the possession of supplies. Paper presented at the 8th International Scientific Conference - Security concept and policies - New generation of risks and threats, At Ohrid, Republic of Macedonia 4 - 5 June, 2017.
 • Cvetković, V., & Sandić, M. (2016). The fear of natural disaster caused by flood. Ecologica, 23(82), 203-211.
 • Ivanov, A., & Cvetković, V. (2014). The role of education in natural disaster risk reduction. Horizons - international scientific journal, X (16), 115-131.
 • Cvetković, V., & Dragicević, S. (2014). Spatial and temporal distribution of natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 64(3), 293-309.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015). Impact of climate change on the distribution of extreme temperatures as natural disasters. Vojno delo, 67(6), 21-42.
 • Cvetković, V. (2016). Uticaj demografskih faktora na nivo informisanosti građana o nadležnostima policije u prirodnim katastrofama. Bezbednost, 18(2), 5-32.
 • Cvetković, V. (2016). The relationship between educational level and citizen preparedness for responding to natural disasters. Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA, 66(2), 237-253.
 • Cvetković, M. V. (2016). The impact fo demographic factors on the expetation of assistance from the police inn natural disaster. Serbian Science Today, 1(1), 8-17.
 • Cvetković, V., & Miladinović, S. (2017). Testing of attitudes and knowledge of students on natural hazards as landslides. Ecologica, 24(85), 121-126.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015). Impact of climate change on the distribution of extreme temperatures as natural disasters. Vojno delo, 67(6), 21-42.
 • Cvetković, V. (2016). Uticaj motivisanosti na spremnost građana Republike Srbije da reaguju na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom Vojno delo, 68(3), 141-171.
 • Cvetković, V. (2016). Uticaj demografskih, socio-ekonomskih i psiholoških faktora na preduzimanje preventivnih mera. Kultura polisa, XIII(32), 393-404.
 • Cvetković, V. (2016). Povezanost uspeha u srednjoj školi i spremnosti građana za reagovanje u prirodnim katastrofama. Bezbjednost, policija i građani, XII(3-4/16), 61-84.
 • Cvetković, V. (2016). Influence of employment status on citizen preparedness for response to natural disasasters. NBP - Journal of criminalistics and law, 21(2), 46-95.
 • Cvetković, V., & Popović, M. (2011). Mogućnosti zloupotrebe oružja za masovno uništavanje u terorističke svrhe. Bezbednost, Beograd, 53(2), 149-167.
 • Cvetković, V. (2013). Mogućnosti zloupotrebe biološkog oružja u terorističke svrhe. Bezbednost, 55(1), 122-140.
Ostalo