Skip to content

Fakultet bezbednosti

Марина Филиповић

Marina Filipovic

Марина Филиповић (Пријепоље, 1989)

Сарадник у настави
 на Катедри студија цивилне заштите и заштите животне средине

Основну и средњу школу завршила је у Пријепољу. Дипломирала је 2012. године као најбољи студент генерације Факултета безбедности Универзитета у Београду. Мастер студије завршила је 2014. године одбранивши мастер рад под називом ,,Примена концепта одрживог развоја у заштити животне средине локалне заједнице". Почетком 2015. године уписала је докторске студије на Факултету безбедности.

Запослење:

Од 2014. до 2015. године радила је као сарадник истраживач при Институту за истраживање тржишта и медија у Београду. Од октобра 2015. године била је ангажована као демонстратор на предметима Еколошка безбедност и Мониторинг у заштити. Од јула 2016. године запослена је као сарадник у настави за ужу научну област Студија цивилне заштите и заштите животне средине.

Награде и стипендије:

 • Добитник је Повеље Универзитета у Београду за изузетан успех током студирања на основним академским студијама.
 • Током све четири године основних студија била је стипендирана од стране Министарства просвете Републике Србије и Општине Пријепоље.
 • Шест година заредом била је стипендиста српске дијаспоре из Америке и Задужбине Студеница, основанe 1995. године у Сан Франциск са циљем помоћи и подршке образовању младих талената у Србији.

Сертификати:

 • Сертификат РОСАТОМ-а (Rosatom State Atomic Energy) и Међународне агенције за атомску енергију (International Atomic Energy Agency) за учешће у Регионалном тренинг курсу о нуклеарној безбедности у пракси (Regional training course on nuclear security in practice - Field training  for university student). Курс је одржан у периоду од 17. до 28. октобра 2016. године у Обнинску, Руској Федерацији.
 • Сертификат Националне агенције за нуклеарну безбедност Сједињених Америчких Држава (National Nuclear Security Administration-NISA) за учешће у радионици на тему Идентификација и смањење инсајдер претњи по нуклеарне објекате, у периоду од 30. маја до 03.  јуна 2016. године.
 • Завршен мини професионални развојни курс „Увод у нуклеарну безбедност" (Mini Professional Development Course - Introduction to Nuclear Security) у периоду од 22. до 26. августа 2016. године у Бечу. Том приликом била је представник Факултета безбедности на годишњем састанку чланова ИНСЕН-а (International Nuclear Security Educational Network).
 • Сертификат Међународне агенције за атомску енергију за завршен курс и учешће у Националној радионици о нуклеарној безбедносној култури у пракси, у периоду од 23. до 26. маја 2016. годинe у  Београду.

Библиографија (изабрани):

 • Филиповић, М. (2015). Избегличка криза као претња националној безбедности Републике Србије. Зборник радова школе националне одбране. стр. 287-294, ISBN 978-86-335-0485-0.
 • Kuvekalović, J., Stojanovic, G., & Filipović, M. (2016) Security implications of the migrant crisis in europe in 2015-16. The Third International Academic Human Security Conference, 4-5 Novembar 2016, Belgrade, Serbia.
 • Filipović, M., Jovanović Popović, D., Nešić, S. (2017). The role of nuclear energy for sustaintable development goals. Conference paper  - Security concepts and policies - new generation of risks and threats, Маcedonia, Ohrid, June 2017.
 • Цветковић, В., & Филиповић, М. (2017). Информисање грађана о ванредним ситуацијама чиниоци утицаја и модалитети - Informing of citizens about emergency situations: influence factors and modalities. Тhe 10th International Conference - Crisis management days: Security environment and challenges of crisis management, Хрватска, Велика Горица, 24, 25 and 26 May 2017.
 • Цветковић, В., Филиповић, М., Поповић, Д., & Остојић, Г. (2017). Чиниоци утицаја на знање о природним катастрофама. Еcologica, 24(85), 115-121.
 • Филиповић, М., & Кешетовић, Ж. (2017). Перцепција ризика у нуклеарној енергетици: преглед литературе. Српска наука данас. У штампи.
 • Филиповић, М., & Цветковић, М. В. (2017). Ризици приватизације водних ресурса у условима њихове несташице - Risks privatization of water resources in terms of their scarcity. Serbian Science Today. У штампи.
 • Филиповић, М., & Цветковић, В. (2017). Концептуализација одрживог развоја и имплементација на локалном нивоу - The conceptualization of sustainable development and implementation at local level. Serbian Science Today. У штампи.
 • Цветковић, В., Јаковљевић, В., Гачић, Ј., & Филиповић, М. (2017). Обука грађана за реаговање у ванредним ситуацијама. Еcologica, У штампи.
 • Цветковић, В., & Филиповић, М. (2017). Последице природних катастрофа: фактори утицаја на перцепцију грађана Србије. Еcologica, У штампи.
Учешће на конференцијама:
 • International Scientific Conference - Danube Strategy of the European Union in the 21st Century. Institute of International Politics and Economics. Belgrade, 4-5 Novembar 2016, Serbia.
 • International Scientific Conference on Objective of Sustainable Development in the third milenium. 20-22 April 2017. Belgrade: Scientific Society Environmental Serbian.
 • International Scientific Conference - Security concepts and policies - New generation of risks and threats, Маcedonia, Ohrid, June 2017.
 • Тhe 10th International Conference - Crisis management days: Security environment and challenges of crisis management, Croatia, 24, 25 and 26 May 2017.
 • Conference paper  - Security concepts and policies - new generation of risks and threats, Маcedonia, Ohrid, June 2017.

Остале активности

 • Активни члан Центра за управљање у ванредним ситуацијама и еколошку безбедност, Факултета безбедности Универзитета у Београду;