Skip to content

Fakultet bezbednosti

Biblioteka

BibliotekaBiblioteka Fakulteta bezbednosti prikuplja, čuva, obrađuje i daje na korišćenje bibliotečku građu, koja je razvrstana u sedam fondova:

  1. Osnovni fond (6414 naslova);
  2. Nastavni fond (26 naslova radnih materijala)
  3. Fond časopisa (192 naslova)
  4. Fond diplomskih radova (346 radova)
  5. Fond specijalističkih radova (610 radova)
  6. Fond magistarskih radova (203 rad)
  7. Fond doktorskih radova (115 radova).
  8. Fond master radova (109 radova)

Obavljanjem svoje delatnosti, Biblioteka doprinosi unapređenju stručnog, nastavnog i naučno-istraživačkog rada Fakulteta bezbednosti. U skladu sa savremenim tokovima, počela je da se razvija elektronska biblioteka. U novoformiranu bazu podataka biblioteke Fakulteta bezbednosti, uneti su podaci kompletan bibliotečki fond. Takođe, urađena je i analitička obrada članaka u publikacijama iz oblasti bezbednosnih nauka.

Instalirana je oprema za automatsku pozajmicu svih publikacija koje poseduje biblioteka, koja omogućava brzo i lako zaduživanje, odnosno razduživanje korisnika.

Radno vreme Biblioteke je svakog radnog dana od 10 do 17, a subotom od 9:00 do 13:00

U sklopu Biblioteke, nalazi se čitaonica sa 20 mesta, kao i 10 kompjuterskih mesta sa Internet vezom, što je pogodno za izradu seminarskih, diplomskih i drugih radova. Radno vreme čitaonice je radnim danom od 7:30 do 18:30, a subotom od 9 do 13 časova.

Način korišćenja bibliotečke građe, prava i obaveze korisnika biblioteke, definisani su Pravilnikom o radu Bibioteke Fakulteta bezbednosti (PDF file, 124KB).


e-katalog Biblioteke FB

e-katalog Biblioteke FB

Spisak novih naslova monografskih publikacija u Biblioteci Fakulteta bezbednosti po godinama:

 

Dodatna obaveštenja mogu se dobiti lično u sobi 23 na prvom spratu Fakulteta.

Kontakt:

tel:  011 / 6439-417
e-mail:
biblioteka@fb.bg.ac.rs