Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Новости arrow Разно arrow Стр.расправа:предлог Страт. за борбу против тероризма
Стр.расправа:предлог Страт. за борбу против тероризма

Стручна расправа поводом предлога Стратегије за борбу против тероризма

Центар за примењену безбедност Факултета безбедности организовао је 16. јуна 2016. године стручну расправу поводом Предлога Националне стратегије за превенцију и борбу против тероризма и акционог плана за њено спровођење. За потребе израде стратегије, Министарство унутрашњих послова спроводи поступак прибављања мишљења на текстове предлога стратегије и акционог плана у којем, поред представника релевантних државних органа и невладиног сектора, могу да учествују и еминентни стручњаци у овој области.

Slika 01
 Slika02

Имајући у виду да је реч о области која се на нашем факултету широко тематизује, не само у наставним плановима, већ и у бројним научним и стручним радовима наших наставника и сарадника, новоосновани факултетски Центар за примењену безбедност, организовао је стручну расправу у циљу пружања академског доприноса у изради ових стратешких докумената.

Slika03
 Slika04

Модератор расправе била је доц. др Светлана Станаревић, а уводна излагања одржали су проф. др Божидар Бановић, проф. др Зоран Драгишић и др Дарко Трифуновић. Након излагања, присутни наставници, сарадници и студенти учествовали су у дискусији. Закључци са стручне расправе прослеђени су Радној групи за израду Предлога Националне стратегије за превенцију и борбу против тероризма. Попуњен формулар за консултације око нацрта Стратегије и Акционог плана може се преузети на следећој страни (линк: Формулар.docx ).