Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow O Fakultetu arrow Istraživački centri arrow Centar za istraživanje humane bezbednosti
Центар за истраживање људске безбедности


Управник: др Светлана Станаревић, доцент

Центар за истраживање хумане безбедности је организациона јединица са седиштем на Факултету безбедности. Овај центар разматра људску безбедност као експанзивно-невојно и мултидимензионално разумевање различитих претњи и различитих облика угрожавања људског друштва. Његов циљ је да теоретске увиде преточи у практичне препоруке за вођење политике, као и да развије средства која би помогла субјектима који одлучују у локалним, националним и мултилатералним владиним и невладиним организацијама као и руководећим кадровима на свим нивоима управљања друштвом и привредом. Основне активности:
 
  • истраживање (пројекти, мреже, формулисање званичних докумената и стратешких оквира)
  • обуку (друштвених и хуманитарних радника, судског особља, запослених у МУП-у и Војсци, правника, стручњака за сарадњу који раде у земљама које се налазе у конфликту или управо излазе из њега, као и руководиоца различитих нивоа управљања друштвом и привредом  
  • организовање конференција и стручних саветовања
  • издавање међународног часописа "Људска безбедност / Human Security" и других публикација
  • континуирано информисање запослених у Центру и студената о актуелним дешавањима код нас и у иностранству, као што су конференције, могућности добијања финансијске помоћи и стажирања, представљање часописа итд.  
Главни и свеобухватни фокус активности овог центра усмерен је на питања људске безбедности и на могућности и ограничења са којима су суочене међународне организације. Промене у међународној средини које представљају идејни оквир програма укључују: проширење дефиниције безбедности у свету након хладног рата; проширење мултилатералних програма рада који би покрили низ аспеката теорије конфликата, руковођења конфликтима, теоретску и примењену стратегију, ублажавање конфликата у интерним ратовима, као и суочавање са новим изазовима безбедности уопште; подстицање нормативне агенде која се огледа у све већем нагласку који се ставља на промоцију људских права, на вишепартијску демократију и "добру владу", као и на повећање нових облика хуманитарног деловања у конфликтима и ратовима и на све важнију улогу приватног сектора и невладиних организација кроз низ интеракција са међународним организацијама.

Активности Центра концентришу се на међузависни глобални систем, идентификујући заједничке интересе и радећи у интересу опште безбедности. Пројекти Центра засниваће се на унапређењу безбедносне културе мира и биће реализовани у сарадњи са регионалним и међународним актерима.