Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Zoran Jeftić

Zoran Jeftic

  vanredni profesor na Katedri studija odbrane
e-mail: jefticz@ymail.com

Rođen je u Beogradu 1959. godine. Oženjen je i otac je dvoje dece.

Školovanje

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu narodne odbrane Univerziteta u Beogradu 1982. godine. Zvanje magistra nauka narodne odbrane stekao je 1989. godine, odbranom rada na temu „Mogući gubici stanovništva u ratu". Doktorsku disertaciju pod nazivom „Bezbednosni aspekt uključenja Srbije i Crne Gore u evroatlantske integracije" odbranio je na Fakultetu bezbednosti 2006. godine.  

Dodatno usavršavanje

 • The Institute for Higher Studies on National Defence, Pariz (Francuska);
 • George C. Marshall, European Center for Security Studies, Garmiš-Partenkirhen, (SR Nemačka);
 • Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center (RACVIAC), Zagreb (Hrvatska);
 • Geneva Centre for the Democratic Control of the Armed Forces, Ženeva (Švajcarska);
 • Cranfield University - UK Ministry of Defence; 
 • NATO SCHOOL Oberamergau, (SR Nemačka).

Profesionalno iskustvo

Od 1983. do 1985. godine, radio na Beogradskom univerzitetuje kao asistent i predavač na predmetu ONO I DSZ. Od 1986. do 1992. godine, bio  je angažovan kao istraživač u Centru za strategijska istraživanja i studije Instituta za strategijska istraživanja, pri Generalštabu JNA. Od 1993. do 1999. godine, obavljao je dužnost načelnika Odeljenja civilne zaštite i službe osmatranja i obaveštavanja u Ministarstvu odbrane Savezne Republike Jugoslavije; obavljajući i dužnost načelnika Republičkog štaba civilne zaštite; Od 2000. do 2003. godine, radio je u Sektoru za politiku odbrane Ministarstva odbrane Savezne Republike Jugoslavije, kao vodeći istraživač. Od 2003. do 2005. godine, bio je načelnik Odeljenja za integracije u Ministarstva odbrane Srbije i Crne Gore (Sektor za politiku odbrane - Uprava za međunarodnu vojnu saradnju); Od 2005. do 2006. godine, bio je pomoćnik ministra odbrane za ljudske resurse, u  Ministarstvu odbrane Srbije i Crne Gore/Republike Srbije; U toku 2007. godine, obavljao je dužnost načelnika Odeljenja za civilno-vojnu saradnju (J-9) Generalštaba Vojske Srbije;  Od maja 2007. godine do avgusta 2012. godine nalazio se na položaju državnog sekretara Ministarstva odbrane Republike Srbije.

 Dodatno radno angažovanje

 • predavač po pozivu u:
 1. Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center (RACVIAC), Zagreb, Hrvatska;
 2. Specijalističke studije bezbednosti, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu;
 3. Diplomatska akademija, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije;
 4. Centar za Civilno Vojne odnose - Centar za bezbednosnu politiku, Beograd
 5. Škola reforme sektora bezbednosti u 2006. I 2007. -ISAC International and  Security Affairs Center, Beograd.

Do sada je bio učesnik i organizator većeg broja projekata, naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu:

 • Međunarodni projekat "Saradnja u oblasti bezbednosti Jugoistočne Evrope", Bukurešt (Rumunija) 2001. godine;
 • Međunarodi projekat ESCADA, ''Proširenje saradnje u oblasti bezbednosti'', Groningen (Holandija) 2002. godine;
 • Naučno istraživački projekat"Razvoj integracionog sistema bezbednosti naftne industrije Srbije" 2005-2006.
 • Naučno istraživački projekat „Ispitivanje uticaja aklimatizacije na psihofizičke adaptacije vojnika u ekstremnim tempersaturnim uslovima u zavisnosti od genetskih polimorfizama u APOE I BDNF",  2011-2012.
 • Naučno istraživački projekat „RENTABILNI izbori novih tehnologija i koncepcija odbrane kroz društvene promene i strateške orjentacije Srbije u 21. veku, 2010-2014".
 • Nastupao je kao organizator i predavač u okviru naučnih i stručnih skupova Foruma bezbednost i društvo Udruženja diplomaca Centra Džordž Maršal.
 • Autor je preko 20 objavljenih radova u oblastima:
 1. civilnog  planiranja vanrednih situacija;
 2. reforme sistema odbrane
 3. civilno-vojna saradnja
 4. civilno-vojni odnosi
 5. evroatlantskih integracija.

Objavljeni radovi  

 • Zoran Jeftić, Mladen Vuruna, Reforma vojnog obrazovanja u Republici Srbiji-mogućnost, izazovi i pravci razvoja, Vojno delo, 1/2009, Beograd.
 • Zoran Jeftić, Civilno-vojna saradnja - nova funkcija Vojske, Vojno delo, 2/2009, Beograd.
 • Nikola Čikiriz, Zoran Jeftić, Zoran Hajdukovic, Medical care organization on venues during 25th Universiade in Belgrade 2009», 15 Congress of Balkan Medical Committee, Pieria-Greece, June 2010  
 • Ефтич З., Вучкович М., Младенович М., Интеграционные тенденции и проблема европейской идентичности (Integration Tendencies and the Problem of European Identity), Главная / Информационный гуманитарный портал "Знание. Понимание. Умение" / №2 2011.
 • Zoran Jeftiћ, Miroslav Mladenović, Goran Mandić, Novi strategijski koncept NATO i Ruska inicijativa za promenu arhitekture Evropske bezbednosti, Vojno delo, zima 2011., Beograd.
 • Zoran Jeftić, Milenko Lalović, Civilno-vojna saradnja stvarnost i potreba, monografija, Medijski centar odbrana. 2011, Beograd.
 • Zoran Jeftić, Aco Galamić,Elizabeta Ristanović, Civilno-vojna saradnja Vojske Srbije u zaštiti životne sredinei i  razvoja sporta Republike Srbije, Zbornik radova medjunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport", 2011, Banja Luka.