Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow О Факултету arrow Издавачка делатност arrow Часописи arrow Годишњак Факултета безбедности
Годишњак Факултета безбедности

Годишњак Факултета безбедности је научни часопис (М53) у којем се објављују научни и стручни чланци из уже научне области наука безбедности, као и текстови из других друштвених наука и дисциплина, ако се у њима теоријски или емпиријски обрађују безбедносна питања или проблеми у вези са истраживањима у области безбедности. Часопис излази једном годишње и у њему се објављују оригинални научни чланци, прегледни чланци, научне критике и полемике, осврти и прикази.

Историјат Годишњака

Зборник Факултета одбране и заштите (1995-1999)

На Факултету одбране и заштите Универзитета у Београду 1995. године покренут је Зборник који је за циљ имао афирмисање издавачке делатности тадашњег факултета кроз објављивање научних и стручних радова наставника и сарадника запослених на Факултету. Зборник је објављиван на сваке две године и садржао је радове из области безбедности, одбране и заштите,  али је обухватао и друге теме које су се изучавале у склопу наставног плана тадашњег Факултета одбране и заштите: узроци оружаних сукоба, међународно ратно право, еколошке кризе, сарадња у безбедности,  пословна заштита и слично.

Узимајући у обзир тадашње друштвене околности у којима је Факултет одбране и заштите радио у смањеном капацитету без јасне слике будуће улоге у систему високог образовања, Зборник је послужио и као форум за разматрање могућности и перспектива решавања статуса Факултета, па је у издању из 1997. године дискутовано о основама трансформације Факултета, предлогу будућег наставног плана Факултета и о модалитетима школовања стручних кадрова за цивилну заштиту и управљање заштитом животне средине.

Године 1999. објављен је последњи број Зборника Факултета одбране и заштите под овим називом, и у његов садржај први пут су, поред научних и стручних чланака, уврштени прикази докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на Факултету, као и монографија и уџбеника у склопу издавачке делатности Факултета. Крајем исте године објављен је и Тематски зборник Факултета одбране и заштите посвећен анализи узрока и последица НАТО агресије на тадашњу Савезну Републику Југославију.

Зборник радова Факултета цивилне одбране/Факултета безбедности (2000-2007)

Након повратка у пун капацитет рада, усвајања новог наставног плана и промене имена у Факултет цивилне одбране, 2000. године наставља се објављивање Зборника, и то на годишњем нивоу. У првом издању под овим називом уводни чланци били су посвећени ревитализацији струке и трансформацији Факултета, анализи мотивационих профила кандидата за упис на Факултет, као и савременим концепцијама цивилне одбране у систему опште одбране. У овом броју је, поред 16 научних чланака наставника и сарадника Факултета цивилне одбране, објављено и шест приказа докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на Факултету, као и седам приказа најновијих монографија и уџбеника у издању Факултета. У наредних седам издања Зборника у просеку је објављивано 25 научних и стручних чланака, док су прикази проширени и на актуелна монографска издања других издавача.

Годишњак Факултета безбедности (2008-данас)

Од 2008. године и промене назива, нови Годишњак Факултета безбедности, по узору на издања других факултета и универзитета, постаје серијска публикација категорисана као научни часопис (М53) за друштвено-хуманистичке науке. Током последњих осам година излажења Годишњака, у њему је објављено преко 120 научних и стручних чланака, а по први пут су, поред наставника и сарадника Факултета, међу ауторима заступљени и студенти докторских, мастер и основних студија Факултета безбедности.

Да би сте видели PDF садржај издања, кликните на слику...

 

 Godisnjak FB2016  Годишњак радова 2017.

(клик на слику за
download
целокупног издања или појединачних радова)

 Godisnjak FB2016  Годишњак радова 2016.

(клик на слику за
download
целокупног издања)

 

  Годишњак радова 2015.

(клик на слику за
download
целокупног издања)

   Годишњак радова 2014.


 

 

Годишњак радова 2013. 

 

Годишњак радова 2012. 

 

Годишњак радова 2011. 

 

Годишњак радова 2010. 

 

Годишњак радова 2009. 

 

Годишњак радова 2008. 

 

Зборник радова 2007.

Зборник радова 2006.

Зборник радова 2005.
Зборник радова 2004.
Зборник радова 2003.
Зборник радова 2002.
Зборник радова 2001.
Зборник радова 2000.
Зборник радова 1999.
Зборник радова 1997.
Зборник радова 1995.