Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow О Факултету arrow Истраживачки центри arrow Центар за безбедносни менаџмент
Centar za bezbednosni menadžment


Upravnik: dr Goran J. Mandić, vanredni profesor
Centar za bezbednosni menadžment ima za cilj da u okviru matičnosti Fakulteta bezbednosti za oblast bezbednosti, organizuje naučno-istraživačke, obrazovne i stručne aktivnosti u oblasti bezbednosnog menadžmenta.

Bezbednosni menadžment pripada novim važnim pravcima razvoja Fakulteta, koji se za sada realizuju kroz nove nastavne planove i programe osnovnih i specijalističkih studija. Zato je, radi bržeg ovladavanja znanjima i prikupljanja informacija o novim saznanjima i projektima u ovoj oblasti, neophodno organizovati naučne i obrazovne aktivnosti koje bi okupile veći broj stručnjaka i naučnih radnika u okviru Centra za bezbednosni menadžment. S obzirom na to da se naučna oblast bezbednost, a posebno podoblast bezbednosni menadžment danas u svetu intenzivno razvija, formiranje Centra za bezbednosni menadžment, kao posebne jedinice u okviru Fakulteta bezbednosti, omogućava dalji prosperitet Fakulteta u oblasti bezbednosti i bezbednosnog menadžmenta koja na našim prostorima nije dovoljno zastupljena kroz rad naučnih i obrazovnih institucija.

Aktivnosti Centra su:

  • naučna istraživanja u oblasti bezbednosnog menadžmenta;
  • izrada stručnih projekata;
  • organizovanje konsultantskih aktivnosti;
  • organizovanje kurseva, seminara i predavanja;
  • organizovanje kurseva za obuku;
  • organizovanje domaćih i međunarodnih konferencija;
  • izdavačka delatnost; 
  • projektovanje informacionih sistema itd.