Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow Новости arrow Разно arrow Fakultet bezbednosti partner na projektu EU: Otpornost zaštite kritične infrastrukture u Evropi
Fakultet bezbednosti partner na projektu EU: Otpornost zaštite kritične infrastrukture u Evropi

Projekat: Otpornost zaštite kritične infrastrukture u Evropi - Resilience of Critical Infrastructure Protection in Europe (RECIPE) zasniva se na pretpostavci da nedovoljna i neadekvatna zaštita kritične infrastrukture (CIP) predstavlja ozbiljnu pretnju bezbednosti, ekonomiji i stabilnosti evropskih država, kao i Evropi u celini.                                       

Projekat RECIPE omogućiće razmenu iskustava i dobre prakse između država članica EU sa različitim nivoima razvoja u oblasti zaštite kritične infrastrukture: Kraljevine Švedske i Republike Hrvatske, kao i kandidata za članstvo u EU - Republike Srbije, koja pravi prve korake za uspostavljanje integrisanog sistema CIP.

Cilj projekta je jačanje otpornosti sistema CIP, kako na nacionalnom, tako i na evropskom nivou, identifikovanjem i prevazilaženjem nedostataka u upravljanju i zaštiti kritične infrastrukture uzrokovanih sledećim situacijama:

  • Nedovoljnim i neadekvatnim transferom znanja, iskustava i dobre prakse između zemalja članica EU.
  • Nedostatkom podrške, komunikacije i saradnje između javnog i privatnog sektora.
  • Nepostojanjem standardizovanih CIP rešenja među članicama EU i, naročito, zemalja kandidata,
  • Nedovoljnom i neadekvatnom uključenošću akademske zajednice, što za posledicu ima nedostatak naučnih i istraživačkih aktivnosti na polju upravljanja rizicima kritične infrastrukture.

Aktivnosti projekta, između ostalog, uključuju održavanje panel diskusija na nacionalnom nivou, međunarodnih radionica i konferencije, kao i izradu studija izvodljivosti i smernica sa preporukama dobre prakse za svaki od analiziranih CIP sistema. 

Projekat traje 18 meseci, a pored Fakulteta bezbednosti, učesnici na projektu su Državna uprava za zaštitu i spasavanje - Hrvatska (koordinator projekta), Veleučilište Velika Gorica - Hrvatska i švedska Agencija za vanredne situacije.

Pokrovitelj projekta je Generalni direktorat za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO) Evropske Komisije.