Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow O Fakultetu arrow Katedre arrow Katedra studija menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa
Катедра студ. менаџмента људских и социјалних ресурса

Шеф катедре: проф. др Миленко Бодин, ванредни професор

ПРЕДМЕТИ

(акредитација 2008)

ПРЕДМЕТИ

(акредитација 2013)

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Увод у менаџмент Увод у менаџмент
Менаџмент људских и социјалних ресурса Менаџмент људских и социјалних ресурса
Менаџмент образовања у јавном сектору
Менаџмент образовања у јавном сектору
Стратешки менаџмент људских ресурса
Стратешки менаџмент људских ресурса
Пројектовање и планирање у менаџменту
Пројектовање и планирање у менаџменту
Кризни менаџмент
Кризни менаџмент
Психологија
Психологија
Социјална психологија
Социјална психологија
Теорија и организација образовања
Теорија и организација образовања
Медији и комуникације
Медији и комуникације

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Превенција и управљање кризама
Превенција и управљање кризама
Кризни менаџмент у безбедности и одбрани
Кризни менаџмент у безбедности и одбрани
Кризни менаџмент и медији
Кризни менаџмент и медији

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Управљање образовањем у области безбедности
Управљање образовањем у области безбедности
-
Организационо понашање у безбедности