Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow O Fakultetu arrow Katedre arrow Katedra studija civilne zaštite i zaštite životne sredine
Катедра студија цивилне заштите и заштите жив. средине

Шеф катедре: проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор
Заменик шефа катедре: проф. др Дејана Јовановић Поповић, редовни професор

ПРЕДМЕТИ

(акредитација 2008)

ПРЕДМЕТИ

(акредитација 2013)

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Основи екологије
Основи екологије
Цивилна заштита
Цивилна заштита
Систем цивилне одбране
Систем цивилне одбране
-
Систем заштите и спасавања
Заштита животне средине
Заштита животне средине
Социјална екологија
Управљање ризицима у ванредним ситуацијама
Просторно планирање и заштита
Просторно планирање и заштита
Здравствена и социјална заштита
Здравствена и социјална заштита
Мониторинг у заштити
Мониторинг у заштити
Еколошка безбедност
Еколошка безбедност
Индустријска безбедност и заштита
Индустријска безбедност и заштита
Управљање у системима заштите
Управљање у системима заштите
  Безбедност и здравље на рад

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Управљање ризицима
Управљање ризицима
Цивилна заштита у ванредним ситуацијама
Цивилна заштита у ванредним ситуацијама
Интегрисани систем заштите и спасавања у ванредним  ситуацијама
Интегрисани систем заштите и спасавања у ванредним  ситуацијама
Кризни менаџмент у индустрији и енергетици
Кризни менаџмент у индустрији и енергетици

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Глобализација и заштита животне средине
Глобализација и заштита животне средине
Организација заштите природних и културних добара
Савремене стратегије и системи заштите и спасавања

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Управљање ризицима и кризама у животној средини
Управљање ризицима и кризама у животној средини
Развој, конфликти и животна средина
Развој, конфликти и животна средина