Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow O Fakultetu arrow Katedre arrow Katedra studija bezbednosti
Катедра студија безбедности

Шеф катедре: проф. др Зоран Кековић, редовни професор
Заменик шефа катедре: проф. др. Ана Ковачевић, ванредни професор

 

ПРЕДМЕТИ

(акредитација 2008)

ПРЕДМЕТИ

(акредитација 2013)

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Основи безбедности
Основи безбедности
Теорије конфликата
Теорије конфликата
Системи безбедности
Системи безбедности
Безбедносни менаџмент
Безбедносни менаџмент
Информатика
Информатика
Системи обезбеђења и заштите
Системи обезбеђења и заштите
 Безбедност информација  Безбедност информација
 Хумана безбедност  Хумана безбедност
Економски основи безбедности Економски основи безбедности
 - Корпоративна безбедност
Обавештајне и безбедносне службе Обавештајно безбедносни системи
 - Пројектовање система заштите и података

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Тероризам као безбедносна претња и противтерористички безбедносни менаџмент

Тероризам као безбедносна претња и противтерористички безбедносни менаџмент

Пројектовање и реализација система обезбеђења и заштите лице, имовине и пословања Пројектовање и реализација система обезбеђења и заштите лице, имовине и пословања
Систем обезбеђења банака, пошта и других финансијских институција Систем обезбеђења банака, пошта и других финансијских институција
Систем обезбеђења правних лица која се баве производњом, продајом и услужним делатностима Систем обезбеђења правних лица која се баве производњом, продајом и услужним делатностима
Систем обезбеђења транспорта новца, злата, културних добара и других вредности Систем обезбеђења транспорта новца, злата, културних добара и других вредности
Одбрана од тероризма – акције и операције Одбрана од тероризма – акције и операције
Религија и тероризам Религија и тероризам
Тероризам и информатика Тероризам и информатика

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Безбедносни систем Србије
Безбедносни систем Србије
Менаџмент националне и људске безбедности
Менаџмент националне и људске безбедности

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Савремени теоријски приступи изучавања безбедности

Савремено изучавање безбедности са теоријом система безбедности

Студије политике безбедности и безбедносне стратегије Студије политике безбедности и безбедносне стратегије
Комуникацијски аспекти безбедности
Комуникацијски аспекти безбедности