Skip to content

Fakultet bezbednosti

Jelena Ćesarević
MarkoRakic
Јелена Ћесаревић (Београд, 1984)
  асистент на предметима Основи екологије,
Социјална екологија,
Просторно планирање и заштита,
Заштита животне средине

cesarevicjelena@gmail.com

Образовање

Јелена (Раковић) Ћесаревић рођена је 09.02.1984. године у Београду. Основну (1999) и средњу (2003), Прву економску, школу завршила је у Београду. Школске 2003/04 уписује студијски програм основних академских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду. Дипломирала је школске 2007/08 године као студент генерације Факултета безбедности. Мастер студије на Факултету безбедности завршила је 2011. године. Докторске академске студије на Факултету безбедности тренутно похађа.
Запослење

Током 2009. године радила је као стручни сарадник за тренинг активности у Центру за развој људских ресурса и менаџмент. Од школске 2010/11 године ангажована је као демонстратор у настави на наставним предметима Основи екологије, Социјална екологија и Просторно планирање и заштита.  У школској 2013/2014 години радила је као сарадник у настави на наставним птедметима Основи екологије, Социјална екологија и Просторно планирање и заштита. Учествовала је на организацији и реализацији пројеката при неколико невладиних организација и удружења грађана. Ангажована је као координатор едукативних радионица и аутор еколошких радионица у „Школи пријатељства“ на Тари.

Библиографија
 • Rakovic, J., Stojanovic, G., (2014). Role and capacities of local community in environmental security – on example of polluted drinking water in municipality of Užice. Second International Conference on Human Security: Twenty Years of Human Security Y20HS, Book of Abstracts, November 7th and 8th, 2014
 • Gačić, J., Jakovljević, V.,  Raković, J. (2014). Integrated prevention and control of industrial pollution of environment in the Republic of  Serbia  in Corporate Security – Open Dilemmas in the Modern Information Society, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, pp.117-131, ISBN 978-961-92860-9-8
 • Gačić, J., Bošković, M., Raković, J. (2013).  Possibilities of the Republic Serbia for Reducing Vulnerability to Natural Hazards in  Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijić“ special issue „Natural Hazards – Links between Science and Practice“,  pp.195-213, UDC:551.311.2(497.11), DOI:10.2298/IJGI1303195G, ISBN 978-86-80029-58-0.
 • Раковић, Ј., Карабасил, Н., Павлићевић, Н., Димитријевић, М., Балтић, М. (2013). Примена и провера система безбедности хране, Годишњак факултета безбедности, стр.183-190
 • Раковић, Ј., Јаковљевић, В. (2011). Просторно и урбанистичко планирање у функцији заштите од пожара у урбаним срединама, Годишњак факултета безбедности, стр.227-240 COBISS.СР-ИД 512188341
Учешће у пројектима
 •  „Заштићена природна добра Србије: безбедносни ризици и управљачки инструменти заштите“, (2008-2010) - пројекат из програма истраживања у области технолошког развоја - Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије – интервјуер
 • „Школа пријатељства“ (2008 - 2015) – у организацији Хуманитарне организације Наша Србија – координатор креативних радионица и аутор еколошких радионица
 • „Јавно заговарање примарне селекције секундарних сировина у свим основним школама на територији Савски венац“, (2010) - у организацији Београдског еколошког центра, а уз подршку Града Београда – Градске управе града Београда, Секретаријата за заштиту животне средине као и општине Савски венац – аутор и реализатор пројекта
 • „Човек – глобално отопљавање – разорне силе“(2010) - у организацији Београдског еколошког центра, а уз подршку Секретаријата за спорт и омладину - аутор и реализатор пројекта
 • „Лепше је без петарди - славимо безбедно“(2008, 2009, 2010) - у организацији Београдског еколошког центра, а уз подршку Секретаријата за образовање – аутор и реализатор пројекта
 • „Свака школа једна акција – Прво школско рециклажно двориште“ (2007) у организацији Београдског еколошког центра, а уз подршку Градском општином Лазаревац - аутор и реализатор пројекта
 • „Vračar art weekend fest“ (2011) у организацији Центра за омладински активизам „Млади и активни“, а уз подршку Градске општине Врачар – координатор пројекта
 • „Школски нет ТВ -www.skolskatv.org.rs“ (2012) у организацији Центра за омладински активизам „Млади и активни“, а уз подршку Градске управе града Београда – реализатор пројекта
Учешће на семинарима и конференцијама

 • Семинар „Грађани и безбедност - основни елементи и актери у спровођењу концепта људске безбедности“, Центар за демократију/Центар за евроатлантске студије (Ниш, 2013)
 • Курс „Међународно право у оружаним сукобима“, Међународни курс из права у оружаним сукобима у организацији Војске Србије и Сан Ремо института, (Београд, 2010)
 • Курс „Кризно планирање у ванредним ситуацијама“,  Министарство одбране и  Jefferson Institute (Београд, 2008)