Skip to content

Fakultet bezbednosti

Skoplje

 

 

SARADNJA SA POLICIJSKOM AKADEMIJOM U SKOPLJU

Delegacija Fakulteta bezbednosti je 13.06.2008. godine posetila Policijsku Akademiju Republike Makedonije u Skoplju i tom prilikom je potpisan sporazum o saradnji između dve institucije. Saradnja će podrazumevati razmenu studenata, predavača, naučnog materijala, publikacija i podataka, učešće u zajedničkim istraživačkim projektima, zajedničke edukativne i sportske aktivnosti studenata.

 

Skoplje - slika 1.

Skoplje - slika 2.