Skip to content

Fakultet bezbednosti

*** В Е С Т И *** arrow O Fakultetu arrow Katedre arrow Katedra društveno-humanističkih nauka
Катедра друштвено-хуманистичких наука

Шеф катедре: проф. др Слађана Ђурић, редовни професор
Заменик шефа катедре: проф. др Бранко Ромчевић, ванредни професор

ПРЕДМЕТИ

(акредитација 2008)

ПРЕДМЕТИ

(акредитација 2013)

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Социологија
Социологија
Социологија политике 
Социологија политике
Методологија научног истраживања
Методологија научног истраживања
Социјална патологија
Социјална патологија
Етика
Етика 
Примењена етика
Примењена етика 
Етика рата 
Етика рата 
Увод у право
Правне основе безбедности
Међународно јавно право
Међународно јавно право
Политички систем 
Политички систем 
Међународни односи
Међународни односи 
Савремена историја Србије
Савремена историја Србије
Енглески језик I 
Енглески језик I 
Енглески језик II 
Енглески језик II 

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Методе научноистраживачког рада
Методе научноистраживачког рада
Доктрине и упоредни системи безбедности
Савремене теорије државе и безбедности

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Студије модерности – безбедносни аспекти
Студије модерности – безбедносни аспекти
Методологија истраживања појава безбедности
Методологија истраживања појава безбедности