Skip to content

Fakultet bezbednosti

Marko Rakić
MarkoRakic
 

Marko Rakić (Novi Sad, 1984)
  asistent na predmetu Sociologija

rakic@fb.bg.ac.rs 

Obrazovanje:

Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Sadu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2009. godine, akademske master studije drugog stepena na Filozofskom fakultetu završio je 2012. godine sa fokusom na Sociologiju ideologije kroz analizu Vajmarske kulture i nemačke kulturne scene između dva svetska rata. Na istom fakultetu trenutno pohađa prvu godinu doktorskih studija iz Sociologije sa fokusom na probleme nacionalnog identiteta.

Zaposlenje:

Angažovan u svojstvu demonstratora na predmetu Sociologija u školskoj 2012/2013 godini na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Od oktobra 2013. na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu izabran je u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Sociologija, za nastavni predmet Sociologija.

Učešće na konferencijama:

  • Međunarodna naučna konferencija "20 years after: problems and prospects of countries of former Yugoslavia", CEPYUS (Maribor, 2012)
  • Međunarodna naučna konferencija "Razvoj i okoliš - perspektive održivosti", Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, 2011)
  • Međunarodna naučna konferencija "Dialogue of Cultures - Culture of Dialogues" (Kostroma, 2013)
  • Međunarodna naučna konferencija "Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju", Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu (Novi Sad, 2011)
  • Međunarodna naučna konferencija "Tehnologija i društvo: XVIII" (Subotica, 2011)

  Bibliografija

  • Stanković, S., Rakić, М., Arsić, N. (2011). Personal histories of Serbs and Albanians: Emotional understanding of history. U Dijalog kultura - kultura dijaloga (468-470). Kostroma, Rusija: Državni univerzitet u Kostromi (ISBN 978-5-7591-1227-3)
  • Rakić, M. (2012). Ulica kao parateatar. U Veselinović D. i Stevanović M. (Ur.), Otvoreno o javnim prostorima, 56-58. Beograd: Građanske inicijative. (ISBN 978-86-7408-053-5)
  • Stanković, S., Rakić, M. (2011). Karakteristike sociokulturnog kapitala Srbije kao prepreke razvoja društva zasnovanog na znanju. Tehnologija, kultura i razvoj 2011(18), 79-86. (ISBN 978-86-915151-0-2)
  • Stanković, S., Rakić, M. (2011). Rijaliti šou kao medijski model stanovanja. Socijalna ekologija vol. 21 (1), 77-87. (ISSN 1330-0113)
  • Stanković, S., Аrsić, N. & Rakić, М. (2010). The research on the presence of "health claims" on the domestic food market as an indicator of consumer rights manipulation. Custos e agronegócio, vol. 8 (2), 2-14. (ISSN 1808-2882)