Skip to content

Fakultet bezbednosti

Vladimir Ajzenhamer

 

VladimirAjzenhamer
 

Vladimir Ajzenhamer  (Beograd, 1977.)
  asistent na predmetu Međunarodni odnosi

ajzenhamer@fb.bg.ac.rs

 

Obrazovanje:

Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (2008.), gde je odbranio i master rad na temu "Tri lica islama - komparativna analiza političkih sistema Turske, Saudijske Arabije i Irana" (2010.) Na istom fakultetu trenutno pohađa završnu godinu doktorskih studija iz oblasti Međunarodnih i evropskih studija.

Zaposlenje:

Od 2009. godine angažovan je kao saradnik Centra za studije Azije i Dalekog istoka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2010. izabran je u zvanje saradnika-demonstratora na master studijama Regionalne studije Azije, i na predmetu Geopolitika i geoekonomija na istom fakultetu. Od oktobra 2013. na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu izabran je u zvanje saradnika u nastavi, na predmetu Međunarodni odnosi. 

Naučni i istraživački projekti

 • Leksikon ekonomske diplomatije, Institut za ekonomsku diplomatiju, Beograd  (2011-2012.)

Učešće na konferencijama:

 • Međunarodna naučna konferencija "Zaštita nacionalne kritične infrastrukture: regionalna persperktiva" Fakultet bezbednosti (Beograd, 2013.)
 • Međunarodna konferencija "The European union: six years after its' eastern enlargement", University of national and world economy (Sofija, 2013)
 • Međunarodna naučna konferencija "Srbija u Dunavskom regionu u 21. veku", u organizaciji Instituta za međunarodnu politiku i privredu i fondacije Hanns Seidel (Kladovo, 2013.)
 • Međunarodna naučna konferencija "Regionalism and Conciliation", u organizaciji Instituta za međunarodnu politiku i privredu (Beograd, 2013.)
 • Međunarodna naučna konferencija "Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima", u organizaciji Instituta za međunarodnu politiku i privredu i fondacije Hanns Seidel (Beograd, 2013.)
 • Međunarodna naučna konferencija "Balkan i Bliski istok: da li se oni ogledaju?", u organizaciji  Centra za KiM SPC, Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu i Beogradske otvorene škole (Pećka patrijaršija i Beograd, 2012.)
 • Međunarodna naučna konferencija "Improvement of relations betwen Serbia and Southeast European states", u organizaciji Instituta za međunarodnu politiku i privredu i fondacije Hanns Seidel (Beograd, 2012.)
 • Međunarodna naučna konferencija "Challenges of the 21'st Century and the region", u organizaciji Instituta za međunarodnu politiku i privredu (Beograd, 2012.)
 • Međunarodna naučna konferencija "The Heritage of History at the Balkan Wars'Centenary: Solutions to Political and Social Issues in Southeast Europe", Center for Balkan Studies and Researches, Kirklareli University (Istanbul, 2012.)
 • Međunarodna naučna konferencija "The Meaning of Borders in the Age of  Globalization: Europe and Asia", u organizaciji Instituta za međunarodnu politiku i privredu (Beograd), Centra za studije Azije i Dalekog istoka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Japan Foundation (Beograd, 2011.)

Seminari:

 • "Teaching about the Shoah and Antisemitism" International seminar for educators, The International School for Holocaust Studies - Yad Vashem, pohađao kao stipendista Ministarstva spoljnih poslova Izraela (Jerusalim, 2013.)
 • "The Perseverance of Terrorism: Focus on Leaders.", NATO ARW 9884495, u organizaciji Polish Institute of International Affairs i Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, uz podršku NATO Science for Peace and Security Programme (Beograd, 2013.)
 • "Edukacija kroz kulturu sećanja - studije holokausta u Srbiji", u organizaciji Beogradske otvorene škole, International School for Holocaust Studies - Yad Vashem i Odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora SPC (Beograd, 2013.)
 • "The Meaning of Borders in the Age of  Globalization: Europe and Asia" u organizaciji Centra za studije Azije i Dalekog istoka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu  (Subotica, 2011.)
 •  „Hrišćanstvo i demokratija, između antagonizma i mogućnosti", u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer, Centra za otvoreni dijalog i Hrišćanskog kulturnog centra (Beograd, 2010.)
 •  „Pisanje predloga za praktičnu politiku", Policy trening u organizaciji Beogradske otvorene škole (Beograd, 2010.)
 •  „Religije Balkana - susreti i prožimanja", u organizaciji Beogradske otvorene škole (Sarajevo, 2009.)
 •  „Istraživanje i izveštavanje u opasnim okruženjima", u organizaciji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu (Beograd, 2009.)
 •  „Western Balkans Meet EU: Getting European Identity", u organizaciji Erasmus Student Network Slovenije, BiH i Srbije (Ljubljana, 2008.)

Obljavljeni radovi:

 • Ajzenhamer, V., Janković S., Razlike u sticanju međunarodnog legitimiteta Palestine i KiM, Nacionalni interes, Institut za političke studije, 2013.
 • Ajzenhamer,V., Western Balkans and the Islamic schisms -The case of Bosnia and Herzegovina, Zbornik radova sa konferencije "Balkan i Bliski istok: da li se oni ogledaju?", Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, 2013.
 • Ajzenhamer, V., Golgota sirijskih hrišćana- Malo poznata strana sirijskog sukoba, Kalendar Srpske pravoslavne patrijaršije, Sveti arhijerejski sinod SPC, Beograd, 2013. 
 • Ajzenhamer, V., Trapara, V., Turska politika prema Srbiji i Zapadnom Balkanu u kontekstu aktuelnih međunarodnih i regionalnih trendova, Zbornik radova sa međunarodne konferencije "Improvment of relations betwen Serbia and Southeast European states", Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013.
 • Ajzenhamer, V., Sandžak issue as long term consequence of the Balkan wars, Zbornik radova sa međunarodne konferencije "The Heritage of History at the Balkan Wars' Centenary: Solutions to Political and Social Issues in Southeast Europe", Center for Balkan Studies and Researches, Kirklareli University,Turska, 2012.
 • Ajzenhamer V., Politički eksperiment koji traje - politički sistem Islamske Republike Iran, Azijske sveske, Centar za studije Azije i Dalekog istoka, Fakuletet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2012.
 • Ajzenhamer, V., Sandžak/Raška as border area, Zbornik radova sa međunarodne konferencije "The Meaning of Borders in the Age of Globalization: Europe and Asia", Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2012.
 • Ajzenhamer, V., Na razmeđu kompatibilnosti i nekompatibilnosti - islam i demokratija, Godišnjak 2011, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2011.
 • Ajzenhamer, V., Đurić Ž., Politički sistem Turske na razmeđu kemalizma i islamizma, Srpska politička misao, Institut za političke studije, 2011.
 • Ajzenhamer, V., Đurić Ž., Uticaj islamskih raskola na formiranje političkih sistema Saudijske Arabije i Irana, Politička revija, Institut za političke studije, 2011.
 • Ajzenhamer V., Who are the BRIC(K)S of the 'Bright new world'?, Ekonomska Diplomatija - časopis za ekonomsko diplomatsku praksu, Institut za ekonomsku diplomatiju, Beograd,  2011.