Skip to content

Fakultet bezbednosti

Иван Димитријевић
IvanDimitrijevic

 

Иван Димитријевић (Ријека, 1982.)

Асистент на предметима Системи безбедности и Обавештајне и безбедносне службе

dimitrijevic@fb.bg.ac.rs

 

Образовање

Основну школу (1996) и Шесту гимназију (2000) завршио је у Београду. Основне студије завршио је на Факултету безбедности (2007), а мастер студије на Факултету политичких наука (2011) у Београду. Школске 2012/13. године уписао је докторске академске студије на Факултету безбедности, где је положио све испите и након одобрења теме почео са израдом докторског рада под насловом „Отворени извори података као фактор трансформације обавештајног рада".

 

Запослење

Од фебруара до априла 2008. године радио је као привремени секретар и преводилац у Канцеларији изасланика одбране амбасаде Краљевине Холандије у Београду. Од јула 2008. до фебруара 2009. године радио је у београдској канцеларији Џеферсон института (Thomas Jefferson Institute for the Study of World Politics) као истраживач на пројектима из области безбедности. Од фебруара до септембра 2009. године радио је на Правном факултету у Панчеву (Универзитет у Новом Пазару), као сарадник на смеру Криминалистика. Од августа 2011. до августа 2012. године радио је у Институту за стратегијска истраживања Сектора за политику одбране Министарства одбране Републике Србије као истраживач-приправник. Од новембра 2012. до октобра 2013. године био је ангажован као студент-демонстратор на Факултету безбедности. Октобра 2013. године изабран је у звање сарадника у настави, а октобра 2014. године у звање асистента на Факултету безбедности.

Истраживачки пројекти

 • „Каталог база података за истраживања у области безбедности", Центар за примењену безбедност Факултета безбедности (2016)
 • „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији", Институт за стратегијска истраживања (2011-2012)
 • „Истраживање и подизање нивоа безбедносне културе младих", Министарство омладине и спорта Републике Србије (2008-2009)
 • „Приватне безбедносне компаније у Србији", Центар за цивилно-војне односе (2008),
 • „Реформа сектора безбедности у Ре­пу­б­лици Србији", Центар за цивилно-војне односе (2007)
 • „Војно и цивилно пла­ни­ра­ње у ванредним ситуацијама у Републици Србији", Џеферсон институт и Центар за мировне операције Генералштаба Војске Србије (2007)

Стручни ангажмани

 • Центар за примењену безбедност (2016)
 •  Центар за истраживање људске безбедности (2013-2016)
 • Београдски центар за безбедносну политику (2008-2009)
 • Центар за анализу ризика и управљање кризама (2008)
 • Београдска школа за студије безбедности (2007)
 •  Српско удружење предузећа у приватној безбедности (2006)
 • Центар за превенцију криминалитета (2006-2007)
 • Клуб студената Факултета безбедности (2005-2007)
 • Часопис Professional Security Systems (2005-2006)
 • Савез студената Факултета безбедности (2005)
 • Часопис Security (2004-2005)
 • Београдски еколошки центар (2002-2004)

Учешће на скуповима, семинарима и курсевима

 • Међународна конференција "Родна равноправност у систему одбране - достигнућа и трендови", Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије (Београд, 2015)
 • "Пети Београдски безбедносни форум", Београдски фонд за политичку изузетност/Београдски центар за безбедносну политику/Европски покрет у Србији (Београд, 2015)
 • Међународна конференција "Двадесет година људске безбедности", Центар за истраживање људске безбедности Факултета безбедности (Београд, 2014)
 • "Регионални курс о цивилно-војним односима и цивилно-војној сарадњи", Одељење за цивилно-војну сарадњу Генералштаба Војске Србије (Београд, 2014)
 • "Четврти Београдски безбедносни форум", Београдски фонд за политичку изузетност/Београдски центар за безбедносну политику/Европски покрет у Србији (Београд, 2014)
 • Курс "Америчка историја кроз филм", Центар за студије САД Факултета политичких наука (Београд, 2014)
 • Међународна конференција "Заштита националне критичне инфраструктуре - регионална перспектива", Факултет безбедности/Институт за корпоративну безбедност/ Привредна комора Београда (Београд, 2013)
 • Семинар "Земље Балкана и ЕУ: на путу чланства у Европској унији", Институт за културну дипломатију из Берлина (Београд, 2013)
 • Семинар "Грађани и безбедност - основни елементи и актери у спровођењу концепта људске безбедности", Центар за демократију/Центар за евроатлантске студије (Ниш, 2013)
 • Округли сто "Стање и перспективе образовања на Факултету безбедности - усаглашеност са потребама праксе", Факултет безбедности (Београд, 2013)
 • Курс "Припрема и писање пројеката за ЕУ програме и фондове", Balkan Security Network (Београд, 2012)
 • Међународна конференција "Професионално војно образовање и студије одбране", Војна академија Г.С. Раковски (Софија, 2012)
 • Међународна конференција "Интеграција и допринос Југоисточне Европе Заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици ЕУ", Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије (Београд, 2012)
 • Округли сто "Gender and SSR: Implementation of the UN Security Council Resolutions 1325 and 1820", RACVIAC - Centre for Security Cooperation (Загреб/ Марибор, 2012)
 • Семинар "Искуство Аустрије и европска безбедност", Министарство одбране и спорта Републике Аустрије/Министарство одбране Републике Србије (Београд, 2011)
 • Семинар "Модерна културна дипломатија у европској перспективи", Дипломатска академија Министарства спољних послова (Београд, 2011)
 • Летњи камп "Ненасиље и безбедносне политике", Мрежа за сарадњу и развој/Савет Европе (Фрушка Гора, 2011)
 • Семинар "Национални акциони план Србије - показатељи везани за жене, мир и безбедност", Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије/Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (Београд, 2011)
 • "XI годишња конференција Евроатланске радне групе за студије конфликата", Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране Републике Србије/Школа националне одбране Краљевине Шведске (Београд, 2011)
 • "Студентско-ректорска конференција југоисточне Европе", Студентска организација Универзитета у Љубљани (Љубљана, 2010)
 • Курс "Америчке вредности и популарна култура", Центар за студије САД Факултета политичких наука (Београд, 2010)
 • Курс "Примена статистике у емпиријским истраживањима", Институт за стратегијска истраживања (Београд, 2009)
 • Летња школа "Безбедносно и одбрамбено окружење у XXI веку", Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу (Мали Лошињ, 2008)
 • Округли сто "2nd Regional MoD Policy Directors Meeting", Министарство одбране Црне Горе (Будва, 2008)
 • Курс "New Challenges in Security: Trends, Lessons and Developments", Centre for European Security Studies/Факултет безбедности (Београд, 2008)
 • Радионица "Војно и цивилно пла­ни­ра­ње у ванредним ситуацијама у Републици Србији", Центар за мировне операције Генералштаба Војске Србије (Београд, 2007)
 • Летња школа "Security Challenges in the XXI Century", Prague Security Studies Institute (Телч, 2006)
 • "Седма школа реформе сектора безбедности", ISAC фонд (Београд, 2006)
 • Семинар "International Security and NATO", Prague Security Studies Institute/Institute for International Relations (Праг, 2005)
 • Округли сто "Security Sector Information Meeting", Програм за развој Уједињених нација (Београд, 2005)

Библиографија