Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Aleksandra Ilić
Aleksandra Ilic

  dr Aleksandra Ilić (Beograd, 1981)
aleksandra.ilic@fb.bg.ac.rs
docent na Kriminologiji, Viktimologiji sa penologijom i Kriminalistici

Školovanje

Osnovnu školu i Desetu gimnaziju (2000) završila je u Beogradu. Pravni fakultet je upisala školske 2000/2001 godine, a diplomirala septembra 2004. godine sa opštom prosečnom ocenom 9,58. Više puta je nagrađivana tokom studiranja za postignuti uspeh. Kao najbolji student u generaciji na krivično-pravnom smeru dobila je nagradu iz fonda prof. Dragoljuba Atanackovića. Školske 2008/2009 upisala je doktorske akademske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Zaposlenje

Decembra 2004. godine izabrana je za asistenta-pripravnika na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu za predmet Kriminologija. Na istom Fakultetu je oktobra 2010. godine izabrana za asistenta za predmet Kriminologija. Pored toga, izvodi vežbe iz predmeta Viktimologija i penologija i Kriminalistika.

Profesionalni angažmani

Član je Uprave Sekcije za Kriminologiju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu. Sekretar je časopisa Revija za kriminologiju i krivično pravo.

Oblast interesovanja

Bavi se kriminologijom, viktimologijom, penologijom i krivičnim pravom.

Članci:

 • "Litispendencija u krivičnom postupku", Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 64, 2004, str. 47-52.
 • "Policijsko obrazovanje i obuka u Rusiji", Bezbednost, br. 1, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd, 2005, str. 120-136.
 • "Položaj žrtve organizovane trgovine drogom", Zbornik radova, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2005.
 • "Položaj žrtava organizovane trgovine ljudima", in Đ. Ignjatović (priređivač), Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja III deo, Edicija Crimen 10, Beograd, 2009, str. 430-446.
 •  "Krivičnopravna represija kao instrument zaštite motornih vozila", koautorski članak sa dr M. Žarkovićem i mr O. Lajićem objavljen u Reviji za kriminologiju i krivično pravo, br. 3, Beograd, 2010, str. 225-243.

Referati:

 • "Krivičnopravna zaštita maloletnih žrtava trgovine ljudima", koautorski referat sa dr M. Žarkovićem, objavljen u časopisu Pravna riječ, br. 19, Banja Luka, 2009, str. 239-262.
 • "Mediji i korupcija", referat objavljen u zborniku radova: Korupcija i pranje novca (uzroci, otkrivanje, prevencija), Sarajevo, 2009, str. 161-170.
 • "Mediji i nasilnički kriminalitet", in L. Kron (priredila), Nasilnički kriminal: etiologija, fenomenologija, prevencija, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2010, str. 287-300.
 • "Motorna vozila kao objekat krivičnopravne zaštite", koautorski referat sa dr B. Banovićem i mr O. Lajićem, objavljen u zborniku radova: Suzbijanje kriminala i evropske integracije", Beograd, 2010, str. 222-234.
 • "Tužilačka diskrecija u postupcima pred međunarodnim krivičnim sudovima", koautorski referat sa dr B. Banovićem, objavljen u časopisu Pravna riječ, br. 23, Banja Luka, 2010, str. 447-461.
 • "Pretpostavka nevinosti u svetlu medijizacije krivičnog postupka", in L. Kron (priredila), Kriminal i državna reakcija: fenomenologija, mogućnosti i perspektive, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2011, str. 299-310.
 • "Mere zaštite svedoka u novom Zakoniku o krivičnom postupku", koautorski referat sa dr B. Banovićem objavljen u zborniku radova: Nova rešenja u krivičnom procesnom zakonodavstvu - teoretski i praktični aspekt, Zlatibor, 2011. godine, str. 121-136.

Prevodi:

 • David Kidd-Hewitt, Kriminalitet i mediji: kriminološka perspektiva, (prevod dela: Crime and the Media: a criminological perspective, London, 1995.), in Ignjatović Đ., Teorije u kriminologiji, Beograd, 2009, str. 415-423-
 • Hans von Hentig, Zločinac i njegova žrtva, (prevod dela: The Criminal and His Victim, New Haven, 1948.), in Ignjatović Đ., Teorije u kriminologiji, Beograd, 2009, str. 509.
 • Ezzat Fattah, Neki problematični koncepti, neopravdane kritike i uobičajena pogrešna shvatanja, (prevod dela: Some Problematic Concepts, Unjustified Criticism and Popular Misconceptions, International Debates in Victimology, USV Publ., 1994.), in Ignjatović Đ., Teorije u kriminologiji, Beograd, 2009, str. 510-515.