Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Kristina Radojević
Kristina Radojevic

Dr Kristina Radojević (Bijelo Polje, Crna Gora, 1977)
docent na Projektovanju i planiranju u menadžmentu
Školovanje

Osnovnu školu i gimnaziju (1995) završila je u Bijelom Polju, CG, a Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, smer za menadžment, 2001. godine. Na istom fakultetu je 2002. godine upisala specijalističke studije iz oblasti elektronskog poslovanja. Pohađa postdiplomske studije na smeru Nauka o bezbednosti na Fakultetu civilne odbrane u Beogradu.

Zaposlenje

Radila je kao komunalni inspektor-pripravnik u Opštini Bijelo Polje i administrativni asistent u "The Urban Institute"-u (Montenegro), regionalna kancelarija u Bijelom Polju. Od 2004. radi na Fakultetu bezbednosti kao asistent-pripravnik na predmetu Bezbednosni menadžment (uža naučna oblast Menadžment u odbrani, zaštiti i bezbednosti).

Naučni i istraživački projektiProfesionalni angažmani

Bavila se izradom strateških planova razvoja za opštine u Crnoj Gori (april–avgust 2004), The Urban Institute – Montenegro.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Vrši istraživanja u području kompjuterskog kriminala, a posebno je interesuju psihološki profil kompjuterskih kriminalaca i pravna regulativa u oblasti kompjuterskog kriminala, kao i bezbednosni menadžment velikih sistema.