Skip to content

Fakultet bezbednosti

Jovanka Trkulja
Jovanka Trkulja

Jovanka Trkulja (Beograd, 1976)
asistent-pripravnik na Međunarodnom javnom pravu, Pravu odbrane i Krivičnom procesnom pravu
jtrkulja@hotmail.com

Školovanje

Osnovnu i srednju školu (1995) završila je u Beogradu, kao i Pravni fakultet u Beogradu 2002. godine.

Zaposlenje

Od 2003. je zaposlena na Fakultetu bezbednosti kao asistent-pripravnik na predmetu Međunarodno javno pravo.

Naučni i istraživački projekti
  • praćenje suđenja za potrebe CAA (Centar za antiratnu akciju)

Profesionalni angažmani

Član je redakcije biltena Bezbednost u Srbiji.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Bavi se krivičnim i krivičnim procesnim pravom, a posebno pravima okrivljenog u krivičnom postupku.