Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Milica Bošković
Milica Boskovic

Dr Milica Bošković (Beograd, 1980)
vanredni profesor
mboskovic@fb.bg.ac.rs

Školovanje

Osnovnu školu i Devetu gimnaziju završila je u Beogradu 1999. godine, a Fakultet civilne odbrane u Beogradu 2004. (sa prosečnom ocenom 9,45) i iste godine upisala magistarske studije. Magistarsku tezu na temu "Model integrisanog monitoringa životinjskih vrsta na individualnom i populacionom nivou", odbranila je 09.02.2007. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Integrisani monitoring činilaca ekološke bezbednosti'' odbranila je 2008.godine.

Zaposlenje

Od 2005. zaposlena je na Fakultetu bezbednosti kao asistent-pripravnik na Katedri nauka zaštite, uža naučna oblast Zaštita životne sredine. Godine 2007. birana je za asistenta na nastavnom predmetu Zaštita životne sredine. Posao asistenta obavljala je i na predmetima Ekološki kriminalitet, Ekološka bezbednost i Menadžment u zaštiti. Godine 2008. izabrana je za docenta za nastavni predmet Industrijska bezbednost i zaštita, a angažovana je i na Poslediplomskim specijalističkim studijama, na predmetu Krizni menadžment u industriji i energetici. Godine 2013. izabrana je za vanrednog profesora.

U cilju stručnog usavršavanja, učestovala je na međunarodnim seminarima iz oblasti ekološke bezbednosti, kao i reforme sektora bezbednosti Srbije, oba održana u Beogradu. Poseduje veštine rada na računaru, uključujući izrade Internet prezentacija i sl. Govori engleski jezik.

Profesionalni angažmani

Naučni i istraživački projekti

 • "Model mera za poboljšanje stanja humane bezbednosti na teritoriji opštine Prokuplje", Centar za istraživanje humane bezbednosti FB, 2005.
 • "Model mera za poboljšanje stanja humane bezbednosti na teritoriji opštine Inđija", Centar za istraživanje humane bezbednosti FB, 2007.
 • "Strategija za identifikovanje, prevenciju i suzbijanje bezbednosnih rizika u školama", Fakultet bezbednosti u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, 2006-2007.
 • "Zaštićena prirodna dobra Srbije: bezbednosni rizici i upravljački instrumenti zaštite", Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS, 2008-2011.
 • "Razvoj integralnog sistema bezbednosti Naftne industrije Srbije", Fakultet bezbednosti i NIS, 2008-2009.

Oblast interesovanja i važniji radovi

 • "Ugrožavanje urbane životne sredine kao uzrok pojave urbanog stresa", Zbornik radova Fakulteta civilne odbrane, Beograd, 2005.
 • "Politika Evropske unije u oblasti životne sredine", Zbornik radova Fakulteta bezbednosti, Beograd, 2006.
 • ''Elektronski monitoring životinjskih vrsta'', Fakultet bezbednosti i Službeni glasnik, Beograd, 2008. (naučna monografija)
 • "Forenzika životne sredine-identifikacija dokaza počinjenih dela ekološkog kriminala", Časopis Bezbednost, Ministarstvo unutrašnjih poslova R Srbije, Beograd, 2007.
 • "Psihološko-pedagoški aspekti uticaja pasa u vaspitanju dece", Veterinarski informator, Vetagra d.o.o., Beograd, 2008.
 • "Životna sredina u konceptu ljudske bezbednosti", Zaštita, Global Security d.o.o., Sarajevo, 2009.
 • "Ekonomski aspekt odnosa industrije prema zivotnoj sredini", Zaštita, Global security d.o.o., Sarajevo, 2009.
 • ''Maltretiranje zivotinja kao pokazatelj poremećene porodičnestrukture'', Veterinarski informatory, Vetagra d.o.o., Beograd, 2009.
 • ''HSE menadžment sistemi'', Zaštita, Global security d.o.o., Sarajevo,2009.
 •  ''Biotelemetrija kao savremeni oblik monitoringa životinjskih vrsta'', Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem - Zaštita i zdravlje na radu, Banjaluka, BiH, Institut zaštite, ekologije i informatike, 2009.
 • ''Upravljanje rizicima na kritičnim infrastrukturama: konceptualni izazovi za zemlje u tranziciji'', Zbornik radova sa naučno - stručne konferencije - Ekološka bezbednost, rizici i zdravlje na radu, Čačak, Tehnički fakultet Čačak i Privredna komora Srbije, 2009.
 • ''Virtuelna kontrola industrijskih procesa: principi informacione arhitekture soft-monitoringa'', Godišnjak radova 2008, Fakultet bezbednosti, 2009.
 • ''Senzorska kontrola industrijskih procesa'', A&S Adria, Global securityd.o.o., Sarajevo, 2009.
 • APACS - instrument za ocenu performansi lokalne policije Velike Britanije'', A&S Adria, Global security d.o.o., Sarajevo, 2009.
 • ''Bezbednosni menadžment u sektoru ljudskih resursa - izazovi i integrisanje'', A&S Adria, Global security d.o.o., Sarajevo, 2009.
 • ''Ekološka etika, nastanak i osnovni principi mišljenja'', Religija i tolerancija 12 (III), CEIR, Novi Sad, 2009.
 • ''Društvene okolnosti razvoja koncepta ekološke pravde'', Pravni život, Konferencija Kopaoničke škole prirodnog prava, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, 2009.
 • ''Aktivnosti u ekonomskoj sferi kao izazov boljoj saradnji Evropske unije i Japana'', Godišnjak radova 2009, Fakultet bezbednosti
 • "Socio-ekonomski i legislativni problemi u sektoru privatnog FTO- Čuvari bogatstva za ''male pare'', A&S Adria, Global security d.o.o., Sarajevo,,2010.
 • ''Izazovi industrijskog društva: Nove tehnologije i ekološka bezbednost'', Fakultet bezbednosti, Beograd, 2010. (naučna monografija)
 • Boskovic, M., Kljajic, M. ''The Use of modern technology for post-emergency rescue activities'', 2nd iNTeg-Risk Conference, Stuttgart, 2010.
 • ''Implementation of modern monitoring systems for working process and quality control measures at steel industry'', The 42nd International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, 2010.
 • ‘'Automatizovani sistemi monitoringa koncentracije polena u vazduhu'', Godišnjak Fakulteta bezbednosti, Beograd, 2010.
 • "Bezbednosni izazovi u upravljanju patoanatomskim otpadom", 6. SRTOR, Tehnicki fakultet, Bor, 2011 PP. 289-294
 • "Possible advantages for using The Helios system to achieve better and more safe US-Mexican border control", International Conference Safety of Technical Systems in Living and Working Environment, Faculty of Occupational Safety, Nis, 2011
 • ''MOBING U AKADEMSKOJ SREDINI - OBLIK DISKRIMINACIJE I PUT KA MORALNOJ ANOMIJI'', Zbornik radova sa 17. Okruglog stola Darovitost i moralnost, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov",Vršac, Srbija, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad - Romania, Универзитет "Св. Климент Охридски"- Педагошки факултет Битола, Македонија, REVIVIS - Institut za razvijanje nadarjenosti - Ptuj, Slovenia
 • Boskovic, M., Putnik, N., ''The role of social networks for modern sociopolitical and security events'', 19. Telekomunikacioni forum TELFOR 2011, Beograd, 2011, pp. 110-113
 • ''(Ne)obavezujući karakter nastave iz oblasti ekologije u srednjim školama'', 7. SRTOR, Tehnicki fakultet, Bor, 2012
 • Bošković, M. et al.., Fire protection in the Republic of Serbia - legislation and practice, Technics Technologies Education Management TTEM Vol.8, No. 2, 5/6, 2013
 • Бошковић, М., (први аутор), Образовни и безбедносни ризици масмедијског пласирања шокантних информација, Андрагошке студије 2, Институ за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, 2012
 • Бошковић, М.,(ко-аутор), Биосигурност и маститиси у интензивној производњи млека крава, Ветеринарски гласник 5-6/2012,  Факултет ветеринарске медицине и Ветеринарска комора Србије, Београд, 2012
 • Бошковић, М., (први аутор), Управљање безбедношћу мултикултуралних људских ресурса у индустрији, Култура полиса год. ИX (212) Посебно издање 1, Култура - полис, Нови сад, суиздавач Криминалистичко полицијска академија Београд, 2012.