Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Svetlana Stanarević
Svetlana Stanarevic
Svetlana Stanarević (Kovin, 1968)
docent na Osnovama bezbednosti, Sistemima bezbednosti, Korporativnoj bezbednosti i Bezbednosnoj kulturi
stanarevic@fb.bg.ac.rs
Školovanje

Osnovnu školu je završila u Kovinu, a gimnaziju u Smederevu 1987. godine. Fakultet odbrane i zaštite u Beogradu završila je 1992. godine, a od 1992. do 1996. odslušala je postdiplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu, sa položenim usmenim magistarskim ispitom. Tokom 2003. bila je na specijalističkom usavršavanju u oblasti unapređenja i zaštite ljudskih prava na Institutu za uporednopravne studije u Napulju (Italija). Na postdiplomskim studijama na Fakultetu civilne odbrane, na smeru Nauka bezbednosti, završila i odbranila magistarsku tezu pod naslovom "Mogućnosti lokalne zajednice u ostvarivanju bezbednosti škole – slučaj opštine Palilula". Usavršavala se i na Poslovnoj školi za Public Relations u Beogradu (1996) i u Biznis školi za menadžment u Novom Sadu tokom 1997, a 2003. godine i na kursu Reforma sektora bezbednosti u Institutu G17 u Beogradu.

Zaposlenje
Kao saradnik-istraživač zaposlena je na Fakultetu civilne odbrane od 1993. do 1996. godine, a potom je od 1996. do 1998. radila u preduzeću "In TEFI Co." kao rukovodilac sektora intelektualne zaštite i u preduzeću "Yugoagrina", Beograd, kao projekt-menadžer (1998–2002).
Za asistenta-pripravnika na predmetu Sistemi bezbednosti na Fakultetu bezbednosti izabrana je 2002. godine.

Naučni i istraživački projekti

 • Model mera za poboljšanje stanja ljudske bezbednosti na teritoriji opštine Palilula, Centar za ljudsku bezbednost FCO-a, 2004–;
 • Lokus sigurnosti, interni projekt FCO-a; 2003/04.
 • Indikatori ljudske bezbednost u Srbiji, Fond za otvoreno društvo, Beograd, Izveštaj za 2004.
 • Procena održivosti razvoja kvaliteta života u jednoj beogradskoj opštini, Centar za mirovne studije FCO-a., 2005.
 • Strategije za identifikovanje, prevenciju i suzbijanje bezbednosnih rizika u školama, Fakultet bezbednosti u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo, 2006-2007.
 • Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji /Fond za otvoreno društvo, Beograd, Izveštaj za 2005-2006.

Profesionalni angažmani

 • Učestvovanje u aktivnostima na sprovođenju projekta "Učenjem do bezbednosti", realizovan  saradnjom Fakulteta civilne odbrane i Ministarstva prosvete i sporta.
 • Učestvovanje u realizaciji kurseva i seminara u okviru Centra za analizu rizika i upravljanje krizama ,  Beograd.
Oblast interesovanja i važniji radovi

Bezbednosna kultura i problemi bezbednosti u lokalnoj zajednici.

Radovi:

 1. Mogućnosti lokalne zajednice u ostvarivanju bezbednosti škole – slučaj opštine Palilula, magistarska teza, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2006.
 2. Stanarević S., Mandić G.: "Sistem poslovne zaštite", Zbornik radova Fakulteta civilne odbrane, Beograd, 1996.
 3. "Međunarodnopravno regulisanje borbe protiv terorizma", Zbornik radova Fakulteta civilne odbrane, Beograd, 2002.
 4. "Naučna delatnost kao ishodište strategije nacionalne bezbednosti", Zbornik radova Fakulteta civilne odbrane, Beograd, 2004.
 5. "Bezbednosna kultura kao deo korporativne kulture – pojmovna razjašnjenja", izlaganje na prvoj međunarodnoj konferenciji Bezbednost poslovanja – Private Policing, Beograd, 2004.
 6. Stajić Lj. Mijalković S. Stanarević S. Bezbednosna kultura, Izdavačka kuća "Draganić" (Biblioteka "Studije"), Beograd, 2004.
 7. Stajić Lj. Mijalković S. Stanarević S. Bezbednosna kultura, II izdanje, Izdavačka kuća "Draganić" (Biblioteka "Studije"), Beograd, 2005.
 8. Stajić Lj. Mijalković S. Stanarević S. Bezbednosna kultura mladih – kako živeti bezbedno, Izdavačka kuća "Draganić" , Beograd, 2006.
 9. Kordić B. Kovandžić M. Stanarević S.: Lokus sigurnosti – Istraživanje doživljaja sigurnosti, Fakultet civilne odbrane, Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2006.
 10. Grupa autora (...Stanarević S.): Procena održivosti razvoja kvaliteta života lokalne zajednice – metodološka matrica dimenzija, aspekata, podaspekata i parametara, Centar za mirovne studije Fakulteta civilne odbrane Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2006.