Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Milenko Bodin

Milenko Bodin

Milenko Bodin (Beograd, 1964)
  vanredni profesor na Menadžmentu ljudskih i socijalnih resursa
milenkobodin@fb.bg.ac.rs

Školovanje

Osnovnu i srednju školu (1983) završio je u Beogradu, kao i Filozofski fakultet 1992. godine. Na istom fakultetu je 2005. odbranio magistarski rad iz filozofije. Iste godine je na FCO-u prijavio temu za izradu doktorske disertacije.

Zaposlenje

Od 1992. do 2000. radio kao generalni menadžer preduzeća za marketing, promet i konsalting "Maksimus marketing".
Od 2001. godine radi na Fakultetu bezbednosti kao asistent-pripravnik na predmetu Metodologija naučnog istraživanja, a 2005. izabran za asistenta na predmetu Menadžment ljudskih i socijalnih resursa.

Naučni i istraživački projekti

  • Model mera za poboljšanje stanja humane bezbednosti na teritoriji opštine Palilula, Centar za istraživanje humane bezbednosti FCO-a, Beograd, 2003.

Profesionalni angažmani

Bio je član Izvršnog odbora Srpskog filozofskog društva (1998–2002) i Komisije za reforme nastavnog plana i programa FCO-a (2002–03). Od 1996. je direktor Centra za socijalno istraživanje, a od 1999. glavni i odgovorni urednik edicije "Agora" tog centra.

Učestvovao je na više međunarodnih konferencija: "Problem identiteta", Dubrovnik, 1987; "Etika odgovornosti", Dubrovnik, 1989; "Etika međunarodnih odnosa", Beograd, 1998.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Radovi

  •  "Za jednu etiku saodgovornosti", intervju, Theoria, Beograd, 1991.
  • "Mnenje filozofije", Zbornik radova SFD-a, Sremski Karlovci, 1998.
  • "Država, znanje, univerzitet", Nova srpska politička misao, Beograd, 1999.
  • "Raskršće milenijuma – raskršće filozofije", Zbornik radova SFD-a, Sremski Karlovci, 2000.
  • "Jezik i filozofija – problem ogledala", Iskustva, Beograd, 2001
  • "Upravljanje humanitarnim krizama – tehnički i netehnički aspekt", Zbornik Fakulteta civilne odbrane, Beograd, 2002.
  • "Kojim putem do institucija Srbije", u: Rekonstrukcija institucija, zbornik radova, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2002.
  • "Humanologija i humanološke nauke", Zbornik Fakulteta civilne odbrane, Beograd, 2003.