Skip to content

Fakultet bezbednosti

Др Горан Ј. Мандић
Goran J Mandic 
др Горан Ј. Мандић (Београд, 1960)
ванредни професор на Системима обезбеђења и заштите
 
Школовање
Основну школу и Девету гимназију (1978) завршио је у Београду, а Факултет народне одбране у истом граду 1983. године. Магистарски рад под насловом "Место и улога система обезбеђења у заштити лица, имовине и пословања предузећа" одбранио је на Факултету цивилне одбране у Београду 2003. године. На Факултету безбедности 2010. године одбранио је докторску дисертацију под насловом „Безбедност корпоративних ресурса угрожених социјалним инжењерингом".
 
Запослење

Радио је као референт за ОНО и ДСЗ у ПКБ Техносервису (1987-88) и начелник безбедности у Општинском штабу ТО општине Звездара (1988-89).

Од 1989. године ради на Факултету безбедности: до 1994. као асистент-приправник на предмету Руковођење и командовање у систему ОНО и ДСЗ, а затим као стручни сарадник на пословима информационих система (1994-2004).

Од 2004. је асистент на предметима Системи обезбеђења и заштите, Корпоративна безбедност и Техничка средства обезбеђења и заштите.

Од 2010. године је доцент на предмету Системи обезбеђења и заштите на  основним академским студијама.

Од 2017. године је ванредни професор на предмету Системи обезбеђења и заштите на  основним академским студијама. Поред овог предмета, нагажован је на академским студијама и на предмету Пројектовање система заштите података, док на специјалистичким струковним студијама предаје Пројектовање и реализацију система обезбеђења и заштите лица, имовине и пословања, као и предмете на изборној групи предмета Системи обезбеђења (Систем обезбеђења правних лица која се баве производњом, продајом и услужним делатностима, Систем обезбеђења транспорта новца, злата, културних добара и других вредности, Систем обезбеђења банака, пошта и других финансијских институција). 
 
Научни и истраживачки пројекти

 • Место и улога јавне безбедности у систему обезбеђења лица, имовине и пословања предузећа, Виша школа унутрашњих послова, Земун.
 • Развој интегралног система безбедности, "НИС А.Д. Нови Сад" у делу I Област безбедности. 2007. године.Руководилац пројекта „Студија обезбеђења и заштите објеката ЈП ЕМС", Београд 2013. године.
 • Учесник на пројекту „Стратегија управљања ризицима у ЈП ЕПС", Београд 2014. године.
 • Учешће на међународном пројекту "BACHELOR PLUS - Programme for the Establishment of Four-Year Bachelor s Programmes with an Integrated Study Year Abroad" - Security Management International, Project Idea and Implementation, BWV-BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG, Берлин, 2013-2015.

Професионални ангажмани

Бави се проблематиком система обезбеђења лица, имовине и пословања правних лица, пројектујући системе за потребе правних лица и институција. Учествовао  је у организовању и раду конференције "Безбедност пословања и имовине - Private Policing", Београд, 2004.
Управник је Центра за безбедносни менаџмент Факултета безбедности од 2011. године.
Као супервизор у области безбедности  2012. године организовао је и делом руководио системом обезбеђења Европског првенства у рукомету за мушкарце и Европског првенства у рукомету за жене. Као менаџер безбедности 2013. године организовао је и делом надзирао систем обезбеђења 21. Светског првенства у рукомету за жене у Београду. Као супервизор безбедности 2016. године делом је надзирао систем обезбеђења Европског ватерполо првенства у Београду.
2014. 2015. 2016. и 2017. године изводио је предавања по позиву на „Berlin School of Economics and Law.
У току свог досадашњег рада одржао је бројна предавања у оквиру едукација запослених у правним лицима из области којом се бави, при чему је успешно спојио теорију и праксу.

Важнији радови
 
 • "Систем пословне заштите", Зборник Факултета одбране и заштите, Београд, 1997. (коаутор)- "Систем обезбеђења лица, имовине и пословања у функцији борбе против тероризма", Зборник радова са округлог стола "Тероризам у савременим условима", Бања Лука 2. и 3. јула 2002. Висока школа унутрашњих послова, Бањалука, 2002. (коаутор)
 • "Борба против тероризма и програм партнерство за мир", Зборник радова са округлог стола "Тероризам у савременим условима", Бањалука 2. и 3. јула 2002. Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2002. (коаутор)
 • "Начини организовања и функционисања службе физичког обезбеђења у склопу система обезбеђења лица, имовине и пословања", Зборник радова Факултета цивилне одбране, Београд, 2002.
 • "Појам система обезбеђења лица, имовине и пословања", Стратегија државног реаговања против криминала, Зборник радова XV семинар права - Будва 4-6. јун 2003, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2003.
 • "Процес пројектовања система обезбеђења лица, имовине и пословања", Зборник радова Факултета цивилне одбране, Београд, 2003.
 • "Систем обезбеђења лица, имовине и пословања у функцији безбедности пословања и имовине", Прва међународна конференција Безбедност пословања и имовине - Привате Полицинг, Београд, 2004.
 • "Значај законске регулативе за функционисање субјеката обезбеђења", Зборник радова XVII семинар права, Будва 8-10 јун 2005, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005.
 • „Мере и процедуре пре, у току и после разбојништва", коаутор, Зборник радова IV Знанствено-стручне конференције с медјународним судјеловањем, Менаџмент и сигурност, Хрватско друштво инжењера сигурности, Висока школа за сигурност с правом јавности, Чаковец, 2009.
 • "Социјални инжењеринг као облик угрожавања поверљивих пословних информација", коаутор, Зборник радова XLIV 3), Правни факултет у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2010.
 • „A Possible Model of the Responses in the Republic of Serbia in the Protection of Critical Infrastructure Against a Terrorist AttackCounter terrorist challenges regarding the process of critical infrastructure protection, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, Slovenia and Center for Civil-Military Relations, Monterey, USA, 2011.
 • „Corporate resources threatened by social engineering", koautor, Corporate security in dinamic global enviroment-challanges and risks, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, 2012.
 • „Critical Infrastructure Security and Social Networks and Social Engineering", co-author, National Critical Infrastructure Protection - Regional Perspective, Faculty of Security Studies, Belgrade, 2013.
 • „Social Engineering and Security og Corporate Resources", author, Security Management International, Project Idea and Implementation, BWV - BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG, Berlin, 2014.
 • „Социјални инжењеринг као савремена безбедносна претња", коаутор, Садржај безбедносних изазова Србије на почетку 21. века, Иновациони центар Факултета безбедности, Београд, 2014.
 • „Упутство за дефинисање модела типског суда за Основни и Виши суд Републике Србије", стручна монографска публикација, Интернатионал Манагемент Гроуп, Београд, 2014. https://vss.sud.rs/sites/default/files/attachments/Uputstvo%20za%20definisanje%20modela%20tipskog%20suda%20za%20OS%20i%20VS_websajt_zakljucan%2001.pdf
 • „Социјални инжењеринг као савремена безбедносна претња", Садржај безбедносних изазова Србије на почетку 21. века, Иновациони центар Факултета безбедности,  Универзитет у Београду Факултет безбедности, Београд, стр. 145-164. 2014-
 • „Нове контроверзе Закона о приватном обезбеђењу", коаутор, Зборник радова XLVIII 2/2014, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, стр. 131-151, 2014.
Објављене књиге:

 • „Системи обезбеђења и заштите", учило за предмет Системи обезбеђења и заштите, Факултет цивилне одбране, Београд, 2004.- „Основи система обезбеђења правних лица", монографија, Факултет безбедности, Београд, 2012.
 • „Систем обезбеђења и заштите правних лица", уџбеник за предмет Системи обезбеђења и заштите, Факултет безбедности, Београд, 2015.
 • "Заштита података и социјални инжењеринг - правни, организациони и безбедносни аспекти" коаутор, монографија, Факултет безбедности, Београд, 2017.