Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Goran J. Mandić
Goran J Mandic 
dr Goran J. Mandić (Beograd, 1960)
  vanredni profesor na Sistemima obezbeđenja i zaštite

Školovanje

Osnovnu školu i Devetu gimnaziju (1978) završio je u Beogradu, a Fakultet narodne odbrane u istom gradu 1983. godine. Magistarski rad pod naslovom "Mesto i uloga sistema obezbeđenja u zaštiti lica, imovine i poslovanja preduzeća" odbranio je na Fakultetu civilne odbrane u Beogradu 2003. godine.

Zaposlenje
Radio je kao referent za ONO i DSZ u PKB Tehnoservisu (1987-88) i načelnik bezbednosti u Opštinskom štabu TO opštine Zvezdara (1988-89). Od 1989. godine radi na Fakultetu bezbednosti: do 1994. kao asistent-pripravnik na predmetu Rukovođenje i komandovanje u sistemu ONO i DSZ, a zatim kao stručni saradnik na poslovima informacionih sistema (1994-2004). Od 2004. je asistent na predmetima Sistemi obezbeđenja i zaštite, Korporativna bezbednost i Tehnička sredstva obezbeđenja i zaštite.

Naučni i istraživački projekti

  • Mesto i uloga javne bezbednosti u sistemu obezbeđenja lica, imovine i poslovanja preduzeća, Viša škola unutrašnjih poslova, Zemun.

Profesionalni angažmani

Bavi se problematikom sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja preduzeća, projektujući sisteme za potrebe preduzeća i institucija. Učestvovao u organizovanju i radu konferencije "Bezbednost poslovanja i imovine – Private Policing", Beograd, 2004. Učestvovao u oblikovanju nastavnog plana i izvodi nastavu na specijalističkim studijama bezbednosnog menadžmenta (u oblasti sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja), a član je redakcijskog odbora časopisa Security od njegovog osnivanja.

Oblast interesovanja i važniji radovi

  1. "Sistem poslovne zaštite", Zbornik Fakulteta odbrane i zaštite, Beograd, 1997. (koautor)
  2. "Sistem obezbeđenja lica, imovine i poslovanja u funkciji borbe protiv terorizma", Zbornik radova sa okruglog stola "Terorizam u savremenim uslovima", Banja Luka 2. i 3. jula 2002. Visoka škola unutrašnjih poslova, Banjaluka, 2002. (koautor)
  3. "Borba protiv terorizma i program partnerstvo za mir", Zbornik radova sa okruglog stola "Terorizam u savremenim uslovima", Banjaluka 2. i 3. jula 2002. Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka, 2002. (koautor)
  4. "Načini organizovanja i funkcionisanja službe fizičkog obezbeđenja u sklopu sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja", Zbornik radova Fakulteta civilne odbrane, Beograd, 2002.
  5. "Pojam sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja", Strategija državnog reagovanja protiv kriminala, Zbornik radova XV seminar prava - Budva 4–6. jun 2003, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2003.
  6. "Proces projektovanja sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja", Zbornik radova Fakulteta civilne odbrane, Beograd, 2003.
  7. "Sistem obezbeđenja lica, imovine i poslovanja u funkciji bezbednosti poslovanja i imovine", Prva međunarodna konferencija Bezbednost poslovanja i imovine – Private Policing, Beograd, 2004.8.    "Značaj zakonske regulative za funkcionisanje subjekata obezbeđenja", Zbornik radova XVII seminar prava, Budva 8–10 jun 2005, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2005.
Objavljena knjiga:
  1. Sistemi obezbeđenja i zaštite, učilo za predmet Sistemi obezbeđenja i zaštite, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2004.
 

Пријава на систем ФБ

Изабрани садржај је могуће видети само након пријаве на сајт ФБ!

Zaboravili ste lozinku?
Unesite korisničko ime i lozinku...