Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Branko Romčević

Brankko Romcevic

Branko Romčević (Beograd, 1969)
vanredni profesor
bromcevic@sezampro.rs

Školovanje
Osnovnu i srednju školu (1987) završio je u Beogradu, a grupu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1996. godine. Na istom fakultetu je odbranio magistarski rad "Dekonstrukcija Žaka Deride kao savremenost, invencija i prosvećenost" 2002. godine.

Zaposlenje
Od 2001. radi na Fakultetu bezbednosti kao asistent-pripravnik, a od 2002. kao asistent na filozofskim predmetima.

Naučni i istraživački projekti

 • Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji, Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2004-05.

Profesionalni angažmani

Bio je član redakcije časopisa Srpskog filozofskog društva Theoria (1997-2001), a napisao je i više osvrta na dela iz oblasti filozofije.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Bavi se strukturalizmom i poststrukturalizmom, (primenjenom) etikom i postkolonijalnom kritikom.

Izbor radova

 • O filo( )ofiji, Samizdat B92, Beograd, 2001.
 • Etika – Hrestomatija (sa Draganom Dulić), Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2002.
 • "Derida i pitanje prosvećenosti", Treći program Radio-Beograda, br. 117, 2003.
 • "Emanuel Levinas, licem-u-lice s Imperijom", R. br. 17/71, 2003.
 • "Kalem Levinas", u: Glas i pismo: Žak Derida u odjecima, prir. Petar Bojanić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2005.
Školovanje
Osnovnu i srednju školu (1987) završio je u Beogradu, a grupu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1996. godine. Na istom fakultetu je odbranio magistarski rad "Dekonstrukcija Žaka Deride kao savremenost, invencija i prosvećenost" 2002. godine.

Zaposlenje
Od 2001. radi na Fakultetu bezbednosti kao asistent-pripravnik, a od 2002. kao asistent na filozofskim predmetima.

Naučni i istraživački projekti

 • Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji, Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2004-05.

Profesionalni angažmani

Bio je član redakcije časopisa Srpskog filozofskog društva Theoria (1997-2001), a napisao je i više osvrta na dela iz oblasti filozofije.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Bavi se strukturalizmom i poststrukturalizmom, (primenjenom) etikom i postkolonijalnom kritikom.

Izbor radova

 • O filo( )ofiji, Samizdat B92, Beograd, 2001.
 • Etika – Hrestomatija (sa Draganom Dulić), Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2002.
 • "Derida i pitanje prosvećenosti", Treći program Radio-Beograda, br. 117, 2003.
 • "Emanuel Levinas, licem-u-lice s Imperijom", R. br. 17/71, 2003.
 • "Kalem Levinas", u: Glas i pismo: Žak Derida u odjecima, prir. Petar Bojanić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2005.