Skip to content

Fakultet bezbednosti

Mr Danijela Nejković
Danijela Nejkovic

Danijela Nejković (Beograd, 1972)
predavač za Engleski jezik II
  dnejkovic@gmail.com
Školovanje

Osnovnu školu i Osmu gimnaziju (1991) završila je u Beogradu, a grupu za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu 1996. godine.
Magistarske studije na istom fakultetu završila je 2005. godine odbranivši rad "Morfološko-semantičke odlike nekih fraznih glagola u engleskom jeziku i njima odgovarajućih oblika u srpskom".

Zaposlenje

Od 1996. do 2001. radila je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti kao stručni saradnik u Službi za međunarodnu saradnju. Na Fakultetu bezbednosti zaposlila se 2001. kao predavač za Engleski jezik.

Profesionalni angažmani

Uradila je niz prevoda stručnih tekstova tokom rada u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, kao i na Fakultetu civilne odbrane.

Oblast interesovanja i važniji radovi

Lingvistika
  • kognitivna lingvistika
  • gramatika
  • frazni glagoli "Morfološko-semantičke odlike nekih fraznih glagola u engleskom jeziku i njima odgovarajućih oblika na srpskom"
  • primenjena lingvistika