Skip to content

Fakultet bezbednosti

Jelena Đorđević
Jelena Djordjevic

Jelena Đorđević (Beograd, 1976)
predavač za Engleski jezik I
jelenapdjordjevic@gmail.com

Školovanje

Jelena P. Đorđević (rođena Kašić), rođena je 07. 04. 1976. godine u Beogradu. Školovala se u Beogradu. Pre upisa na Filološki fakultet, završila je Filološku gimnaziju u Beogradu, englesko odeljenje. Tokom gimnazijskog školovanja aktivno je učestvovala u radu Istraživačke stanice u Petnici. Diplomirala je na Grupi za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2001. godine i stekla stručni naziv profesora engleskog jezika i književnosti. Takođe je na Filološkom fakultetu u Beogradu 2010. završila master studije i stekla akademski naziv master jezika i književnosti.

U više navrata boravila je u Velikoj Britaniji na letnjim školama engleskog jezika. Pored engleskog jezika, govori  italijanski i ruski. 

Zaposlenje
 

Po završetku studija radila je kao profesor engleskog jezika u Institutu za strane jezike u Beogradu (2001-2002), kao prevodilac u preduzeću „Beta elektronik" u Beogradu (2002-2003) i kao profesor engleskog jezika u Filološkoj gimnaziji (2003-2004).

Od februara 2004. godine radi kao nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezici, za nastavni predmet Engleski jezik I, na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, gde izvodi nastavu i ispite iz Engleskog jezika I.

Profesionalni angažman
 
Pored poslova predavača engleskog jezika (sada nastavnik stranog jezika) obavljala je i poslove sekretara Katedre društveno-humanističkih nauka na Fakultetu bezbednosti. 
 

Oblast interesovanja i važniji radovi

Prevodila je na engleski rezimee naučnih radova u godišnjim zbornicima radova Fakulteta bezbednosti (ranije Fakultet civilne odbrane) u Beogradu. Pored navedenih prevoda, bavila se stručnim prevođenjem iz raznih oblasti (ekonomija, pozorište, medicina, farmacija, defektologija, rezimei radova u naučnoj periodici...).

Uže oblasti njenog naučno-istraživačkog rada su: semantika, sociolingvistika, metodika nastave engleskog jezika i forenzička lingvistika. Samostalno i u koautorstvu izlagala je referate i saopštenja na naučnim skupovima, objavljivala naučne i stručne radove u monografijama, tematskim zbornicima i u naučnoj periodici nacionalnog i međunarodnog značaja. O njenoj oblasti interesovanja govore i sledeći objavljeni radovi.
 
1.Kašić Jelena (1993). Nomina composita u «Ranim Jadima» Danila Kiša. Petničke sveske, broj 31, Valjevo, 79-86.

2. Кашић Јелена (2006). Арго - тајни језик затворене интересне групе. 2006 ЗБОРНИК РАДОВА, Зборник Факултета безбедности (уредник др Владимир Јаковљевић, редовни професор). Београд: Факултет безбедности, 383-389. ISBN 86-84069-31-3 COBISS.SR-ID 139338252
3. Kašić Z., Đorđević J.P. (2009). Zašto je lingvistika postala forenzička veština. Istraživanja u specijalnoj pedagogiji (urednik-Dobrivoje Radovanović). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 469-482.  ISBN 978-86-80113-84-5

4. Kašić Z., Đorđević J. P. (2009). Ostaci automatizma artikulacione baze kao forenzički markeri. ETRAN, Vrnjačka banja, AK4.1-1-4,  ISBN 978-86-80509-64-8.

5. Кашић З., Ђорђевић Ј. П. (2009). О лингвистичкој експертизи у криминалистици, Право и форензика у криминалистици Зборник радова - научни скуп, Крагујевац 16-18. септембар 2009. (уредник - Драган Васиљевић) - електронска форма). Београд: Криминалистичко-полицијска академија, 306-312.  ISBN 978-86-7020-156-9

6. М. Ивановић, Ј. П. Ђорђевић (2010). Кодирање тајности затворене групе - језичка средства. Примењена лингвистика 11, 166-175.          ISSN 1451-7124

7. Kašić Z., Đorđević J. P. (2010). Forensic Linguistics in Criminal Investigation. NBP Journal of Criminalistics and Law (Žurnal za kriminalistiku i pravo). Vol. XV, No. 1, 111-126.
ISSN: 0354-8872

8. Ђорђевић  Ј. П., Влаисављевић В. (2010). Типови форензичке фонетске анализе говорних узорака. Годишњак Факултета безбедности 2010 (уредник Жељко Бралић). Београд: Факултет безбедности, 247-265.   ISSN 1821-150X

9. Đorđević J.P., Kašić Z., Jovičić S.T.(2011). Forensic - phonetic speech analysis. Verbal Communication Quality Interdisciplinary Research I (Editors: S.T. Jovičić, M. Subotić). Belgrade:  LAAC, IEPSP,  pp 79 - 93    ISBN 978-86-81879-34-4

10. Ђорђевић П. Јелена (2014). Настава енглеског језика и информатичка писменост. XVII научна конференција ,,Педагошка истраживања и школска пракса" Изазови савременог образовања: нове улоге наставника, ученика и родитеља, 17. октобар 2014, Учитељски факултет, Универзитет у Београду. Зборник резимеа, 68-69. Београд: Институт за педагошка истраживања и Учитељски факултет. ISBN 978-86-7447-121-0 (ИПИ)  COBISS.SR.-ID 210405132
11.Ђорђевић П. Јелена (2015). Значењски односи у лексичко-семантичкој групи глагола смејања у енглеском језику. Језици и културе у времену и простору 4/2: тематски зборник међународног значаја. (Уреднице: Снежана Гудурић, Марија Стефановић). Нови Сад: Филозофски факултет. 229-243.
ISBN 978-86-6065-330-9   COBISS.SR-ID 300300039

12. Polovina V., Đorđević J. P. (2016). Tvorbeni procesi u razvoju vokabulara / Semantic relacion of subordination in the development of vocabulary. Druga međunarodna konferencija o jezičkom obrazovanju i nastavi ISLET, Beograd, 25 - 28. Maj 2016. Zbornik rezimea (Urednici:Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković, Mehmet Dursum Erdem). Beograd: Filološki fakultet; Nevšehir: Hadži Bektaš Veli; Ankara: Turska agencija za saradnju i koordinaciju - TIKA 115-116.
ISBN 978-86-6153-400-3     COBISS.SR-ID 223611660