Skip to content

Fakultet bezbednosti

Др Борис Кордић

Boris Kordic

Борис Кордић (1962)
редовни професор на Психологији и Социјалној психологији


Школовање

Студије психологије завршио је на Филозофском факултету у Београду 1985. године. На истом факултету је одбранио магистарску тезу 2000, а докторску дисертацију 2006. године (докторска теза: Процена подобности за психоанализу ).
 

Запослење

Од 2001. ради на Факултету безбедности као асистент на предмету Психологија, од 2006. као доцент на предметима Психологија и Социјална психологија, од 2010. као ванредни професор, а од 2015. као редовни професор.

Научни и истраживачки пројекти
 
  • Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног система у Републици Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства), Министарство науке Републике Србије, бр. 47017, 2011-2015;
  • Радна група за  прилагођавање образовања потребама запошљавања, КАС, Београд, 2008-2009.
  • Јачање капацитета Сталне конференције градова и општина, друга фаза, СКГО, Београд, 2008-2009;
  • Процена одрживости развоја квалитета живота београдске општине Вождовац, ФЦО, Београд, 2004;
  • Развој Центра за истраживање људске безбедности у функцији реформе високошколског образовања, Центар за истраживање хумане безбедности ФЦО-а, Београд, 2004;
  • Локус сигурности – истраживање доживљаја сигурности, Центар за истраживање хумане безбедности ФЦО-а, Београд, 2003-04;

Професионални ангажмани

Члан је Београдског психоаналитичког друштва (тренутно је секретар Удружења), Федерације европских психоаналитичара и Међународног удружења психоаналитичара. Психотерапијски (психоаналитички) је третирао случајеве фобија (страхова), емотивне конфликте у партнерским везама, анорексије (булимије), социјалне изолације, проблеме у васпитању деце, проблеме осмишљавања живота и ослобађања од породичних и генерацијских траума, итд.

Члан је Друштва психолога Србије , а тренутно је у Надзорном одбору друштва. Председник је Одбора за кризне интервенције.

Радио као сарадник за квалитет при Општој болници Bel Medic .

Област интересовања и важнији радови

Бави се проценом подобности за психоанализу, проценом завршетка психоанализе, менторством, каријерним развојем, лековитим аспектима личности, тамном страном личности, као и истраживањем актуелних проблема младих у друштву.

Радови