Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Ivica Lj. Đorđević

Ivica Djordjevic

Ivica Lj. Đorđević (Svrljig, 1966)
  vanredni profesor na Humanoj bezbednosti djivica@gmail.com
Školovanje
Osnovnu i srednju školu (1985) završio je u Knjaževcu, a Fakultet odbrane i zaštite u Beogradu 1991. godine. Magistrirao je 1998. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu radom "Globalizacija savremenih ekonomskih tokova". Doktorsku disertaciju „Nova bezbednosna arhitektura u uslovima globalizacije" odbranio je na Fakultetu civilne odbrane 2006. godine.

Zaposlenje
Na Fakultetu bezbednosti radi od 1992. godine: prvo kao istraživač-saradnik i demonstrator na predmetima Politička ekonomija i Ekonomika Jugoslavije, od 1994. kao asistent-pripravnik na predmetima Međunarodni odnosi i Savremena borbena sredstva, a od 1998. kao asistent na Međunarodnim odnosima. Za docenta na predmetu Humana bezbednost biran 2006. godine

Naučni i istraživački projekti

  • Procena održivosti razvoja i kvaliteta života lokalne zajednice, FCO, Beograd.

Profesionalni angažmani

  • Objavio je 14 radova u naučnim i stručnim časopisima i zbornicima.
Oblast interesovanja i važniji radovi

  • Bavi se međunarodnim odnosima, globalizacijom i bezbednošću ljudi kao članova globalnog društva u nastajanju.

Radovi:

1.    Mr Đorđević, Ivica i Dr Obradović, Pavić (1998): "Zamke globalizacije", Zbornik Fakulteta odbrane i zaštite, str.131–138.
2.    Đorđević, Ivica (1998): "Naučno-tehnološke osnove globalizacije", Flogiston, Časopis Muzeja nauke i tehnike, br. 8, Beograd, str. 68–90.
3.    Đorđević, Ivica (1999): "Globalna tehnološka infrastruktura", Ekonomska politika 2449-2450 (5. april), Beograd, str. 17–18.
4.    Đorđević, Ivica (1999): "Neispunjena očekivanja." Ekonomska politika 2455-2456 (10. maj), Beograd, str. 16–17.
5.    Đorđević, Ivica (2000): "Naučno-tehnološki razvoj kao jedan od prioriteta vladinih aktivnosti", Zbornik Fakulteta civilne odbrane, str. 297–313.
6.    Mr Đorđević, Ivica (2001): "Globalizacija i/ili globalizam", Zbornik Fakulteta civilne odbrane, str. 251–272.
7.    Djordjević, Ivica (2002): "What is done of research on nonviolent actions regarding the Balkans in recent years", Symposium on Nonviolent Research, Tromso, Nov. 28–30.
8.    Mr Đorđević, Ivica (2003): "Zaštita informacija u eri informatizacije ljudskih aktivnosti", Zbornik Fakulteta civilne odbrane, str. 381–404.
9.    Ivaniš, Željko i Đorđević, Ivica (2003): Međunarodni odnosi – praktikum, Fakultet civilne odbrane, Beograd.
10.    Dr Obradović, Pavić i Mr Đorđević, Ivica. (1998): "Međunarodnopravne zabrane upotrebe oružja za masovno uništavanje u funkciji razoružanja i mira", Zbornik Fakulteta odbrane i zaštite, str. 67–72.
11.    Đorđević, Ivica (2004): "Realizacija koncepta ljudske bezbednosti u praksi", Ljudska bezbednost, Beograd.
12.    Đorđević, Ivica (2005): „Stara logika u novom milenijumu", Zbornik FCO, str. 363–373.
13.    Đorđević, Ivica (2006): „Globalizacija i ekonomska nerazvijenost", Megatrend revija, Beograd, str. 137–156.
14.    Đorđević, Ivica (2006): „Potreba za obaveštajnom zaštitom poslovanja, Zbornik Fakulteta bezbednosti, Beograd, str. 263–288.