Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Zoran Dragišić
Zoran Dragisic

Zoran Dragišić (Beograd, 1967)
redovni profesor na Političkom sistemu, Osnovima bezbednosti i Bezbednosnom menadžmentu

Školovanje
  • 1991. godine diplomirao na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu;
  • 1999. godine magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu;
  • 2004. godine doktorirao na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Zaposlenje


Od 1994. godine radi na Fakultetu bezbednosti: prvo kao asistent-pripravnik na predmetu Politički sistem, od 1998. kao asistent na pomenutom i predmetu Osnovi bezbednosti, a od 2004. kao docent na predmetima Osnovi bezbednosti i Bezbednosni menadžment. Od 2010. godine je vanredni profesor na predmetu Bezbednosni menadžment.

Naučni i istraživački projekti

  • Stanje ljudske bezbednosti na teritoriji opštine Palilula, FCO, 2003.
  • Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji, Fond za otvoreno društvo, Beograd, 2004.
  • Peace Studies, Univerzitet u Firenci, 2002.
  • Counter Terorism, Autonomni univerzitet u Barseloni, 2004.

Oblast interesovanja i važniji radovi


Objavio je preko 30 radova u domaćim i stranim časopisima s područja bezbednosnog menadžmenta, međunarodne bezbednosti, sistemâ nacionalne bezbednosti, upravljanja i kontrole sistemâ bezbednosti i odbrane od terorizma. Objavio je 2 udžbenika i 3 monografije.