Skip to content

Fakultet bezbednosti

Dr Slađana Đurić

Dr Slađana Đurić

Slađana Đurić (Priština, 1964)
redovni profesor na Metodologiji naučnog istraživanja
Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli.

Školovanje
Osnovnu i srednju školu završila je u Prištini, gde je 1982/83. upisala, a 1984/85. završila studije filozofije–sociologije na tamošnjem Filozofskom fakultetu. Tokom 1989. godine pohađala je postdiplomski kurs "Philosophy and Social Science" na Interuniverzitetskom centru za postdiplomske studije u Dubrovniku, za šta joj je stipendiju dodelio Hilda's College iz Oksforda.
Magistarski rad "Neka shvatanja socijalne strukture jugoslovenskog društva" odbranila je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991. godine (mr socioloških nauka), a doktorsku disertaciju "Krvna osveta na Kosovu i Metohiji" na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1997. (dr socioloških nauka).

Zaposlenje
Od 1987. do 2001. radila je na Filozofskom fakultetu u Prištini, prvo kao asistent, a sada (kao spoljni član) kao docent na Sociologiji I i II. Od 2000. godine, kao spoljni član, predaje Sociologiju na grupama Prirodno-matematičkog fakulteta.
Od 2000. kao spoljni član, a od 2001. kao stalno zaposleni docent predaje Metodologiju naučnog istraživanja na Fakultetu bezbednosti. Isti ovaj predmet je predavala i na Defektološkom fakultetu u Beogradu, kao i na međunarodnom interdisciplinarnom postdiplomskom studiju "Državna uprava i humanitarne aktivnosti", koji je organizovao Beogradski univerzitet sa univerzitetom "La Sapienza" u Rimu i Sarajevskim univerzitetom. Upravnik je centra za istraživanje sukoba, a 2004. izabrana je za prodekana za postdiplomske studije i naučnoistraživački rad.

Naučni i istraživački projekti
  • Model mera za poboljšanje stanja humane bezbednosti na teritoriji opštine Palilula, Centar za istraživanje humane bezbednosti FCO-a, Beograd, 2003;
  • Indikatori ljudske bezbednosti u Srbiji, Centar za istraživanje humane bezbednosti FCO-a, Beograd, 2004;
  • Sociološka enciklopedija, Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2004-2005. (autor odrednica iz oblasti antropologije i metodologije)
  • Strategije za identifikovanje, prevenciju i suzbijanje bezbednosnih rizika u školama, Fond za otvoreno društvo, 2006-2007;
  • Model mera za poboljšanje stanja humane bezbednosti na teritoriji opštine Inđija, Fakultet bezbednosti i Opština Inđija, 2007.
Profesionalni angažmani
Tokom dužeg niza godina rukovodi projektima istraživanja socioloških i antropoloških tipova na području Kosova i Metohije u organizaciji "Gallup" Int. (1995–).
Član je više domaćih i međunarodnih udruženja (JUS, SDS, ESA, ISA), a bila je član predsedništva Jugoslovenskog udruženja za sociologiju, član redakcije časopisa Sociologija, član predsedništva Sociološkog društva Srbije.

Oblast interesovanja i važniji radovi
Objavila je dvadesetak radova s područja opšte sociologije, sociologije prava, socijalne antropologije, metodologije socioloških istraživanja i menadžmenta bezbednosti, između ostalog:

Izbor radova:

1.    Osveta i kazna, Sociološko istraživanje krvne osvete na Kosovu i Metohiji, 341 str, Prosveta, Niš, 1998.
2.    "Izvori za istraživanje krvne osvete na Kosovu i Metohiji", Sociologija, Beograd, 2/1995, str. 175–196.
3.    "A Case Study of the Feud (vendetta) in Kosovo and Metohija (Yugoslavia)", saopštenje na: Second European Conference for Sociology – European societies, fusion or fission (Budapest, 30 august–2 september 1995), Sociološki pregled, Beograd, 4/1995, str. 545–553.
4.    "Kosovo and Metohija in the Late ‘90s, the Attitudes of Albanian Intellectuals (Preliminary Results)", Sociologija, Beograd, 4/1995, str. 555–566.
5.    "Opstajanje tradicionalnih oblika braka kod Albanaca na Kosovu i Metohiji", Sociološki pregled, Beograd, 3/1997, str. 359–385.
6.    "Some Parameters of Social Life in Kosovo in the Period since the Establishment of the UN Interim Administration Mission", Prepared as a submitted paper for Conference Strategy 2005, Washington
7.    Metodologija fokus-grupnog istraživanja. Sociologija, Beograd, 1/2005, 1–26.
8.    Bezbedna škola, priručnik (Đurić, Popović-Ćitić), Fakultet bezbednosti, Beograd, 2007.
9.    Bezbednosni rizici u školama, Modeli otkrivanja i reagovanja (priredila), Fakultet bezbednosti, Beograd, 2007.
10.    The Kosovo Liberation Army in Transition: Post-War Rivalries, Defence & Foreign Affairs, Vol. XXV, No.29, March 2007.